profesor_clasa1.jpgPersonalul didactic de conducere, de îndrumare şi de control poate fi degrevat, total sau parţial, de post/ norma didactică, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului Educaţiei Naţionale, elaborate cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative din învăţământ, prevede un proiect de ordonanţă de urgenţă privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Potrivit proiectului, publicat pe site-ul MEN, de acelaşi drepturi pot beneficia şi persoanele desemnate de federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ, ca urmare a participării la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ, aprobate prin ordin al ministrului Educaţiei Naţionale.

„Degrevarea reprezintă scutirea efectuării atribuţiei de predare, total/ parţial, din norma didactică, respectiv din postul didactic, pentru personalul didactic de conducere, de îndrumare şi de control, ca urmare a îndeplinirii unor responsabilităţi specifice funcţiilor de conducere, de îndrumare şi de control, precum şi pentru persoanele desemnate de federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ ca urmare a participării la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ. Pe perioada degrevării se păstrează drepturile salariale”, mai prevede proiectul de ordonanţă. AGERPRES