Consilierii generali ai Capitalei au fost de acord ca Bucureştiul să participe la proiectul Resurse educaţionale pentru profesori speciali, care ar urma să fie finanţat cu fonduri europene, prin accesarea Programului Operaţional Capital Uman.

Conform proiectului de hotărâre, rata de finanţare a grantului este de 98% fonduri nerambursabile din cheltuielile eligibile ale proiectului, iar cofinanţarea Centrului de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret Bucureşti – Proedus este de 2%. Valoarea totală a proiectului este de maximum 6,7 milioane lei.
Din expunerea de motive reiese că programul urmăreşte îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din învăţământul special pre-universitar din Bucureşti, în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate, orientate pe nevoile elevilor.
Proiectul va include: programe de formare continuă, conferinţe, premieri, ateliere pentru dezvoltarea competenţelor, mese rotunde, schimb de bune practici, campanie de comunicare online.
Durata de implementare va fi de maximum 36 de luni. AGERPRES