Primarul municipiului Iaşi, Mihai Chirica, a semnat în cursul zilei de 3 iunie contractele de parteneriat încheiate între companiile care au solicitat formarea profesională în sistem dual a elevilor pentru diverse calificări cerute pe piaţa muncii, pe de o parte, şi unităţile şcolare de profil, de cealaltă parte.

Potrivit planului de şcolarizare aprobat pentru anul şcolar 2021 – 2022, în urma centralizării solicitărilor operatorilor economici parteneri de practică vor fi create clase organizate în sistem dual în cadrul a cinci unităţi şcolare aflate în administrarea municipalităţii ieşene, cu un total de 116 elevi.

„Mulţumim unităţilor şcolare şi companiilor care s-au implicat în dezvoltarea sistemului de învăţământ dual la Iaşi, în ciuda problemelor pe care încă le ridică în această perioadă pandemia de COVID-19. Sunt convins că vor fi identificate cele mai bune soluţii atât pentru respectarea normelor de protecţie sanitară în vigoare în cadrul practicii de specialitate, dar şi pentru ca elevii să aibă posibilitatea de a se familiariza cu procedurile şi echipamentele de lucru ale agenţilor economici, astfel încât, la finalul ciclului de şcolarizare, aceştia să poată fi angajaţi în cadrul companiilor respective. Vom acorda tot sprijinul necesar dezvoltării sistemului de învăţământ dual şi suntem convinşi că în viitor tot mai mulţi agenţi economici vor investi în calificarea tinerilor din unităţile de învăţământ cu profil tehnic”, a declarat primarul Mihai Chirica.

În esenţă, învăţământul profesional şi tehnic dual asigură oportunităţi sporite de educaţie şi formare profesională pe baza unui contract de parteneriat încheiat între agenţi economici, unităţi de învăţământ, elevi şi unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află instituţia şcolară. Astfel, pe lângă pregătirea teoretică şi componenta de pregătire practică din modulele de specialitate asigurate de către şcoală, operatorii economici vor asigura pregătirea practică a elevilor, burse la nivelul celei acordate din fonduri publice, precum şi alte cheltuieli pentru formarea elevilor. AGERPRES