usamv_iasi.jpgConducerea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” (USAMV) din Iaşi aanunţat că va scoate la concurs peste 1.000 de locuri pentru admiterea 2015.
Vasile Vântu, rectorul USAMV, a declarat că şi în acest an admiterea candidaţilor se face fără probe de examen, criteriile de departajare fiind notele obţinute la bacalaureat: 50% limba şi literatura română şi 50% altă probă scrisă, la alegere. Înscrierea pentru concursul de dosare va avea loc în perioada 15 – 24 iulie.

„USAMV Iaşi promovează o ofertă atractivă care cuprinde, pe lângă oportunităţi de studiu în specializări căutate pe piaţa muncii, condiţii bune de cazare, masă şi recreere în campusul studenţesc şi diverse facilităţi pentru studenţi. Absolvenţii de liceu au la dispoziţie 15 programe de studii, specializări, din domeniile: Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Medicină veterinară, Inginerie şi management, Ingineria produselor alimentare, Ingineria mediului şi Biologie”, a spus rectorul USAMV.

Conform lui Vântu, din această vară, în cadrul Facultăţii de Agricultură vor fi două specializări noi, Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară, respectiv Protecţia consumatorului şi a mediului. Prima din cele două specializări noi se regăseşte la domeniul Agronomie. Cea de a doua specializare se alătură Tehnologiei prelucrării produselor agricole din cadrul domeniului Ingineria produselor alimentare. Pentru amândouă, USAMV Iaşi a primit de la Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice 90 de locuri fără taxă şi 50 cu taxă.

La USAMV, toţi studenţii beneficiază de condiţii moderne de cazare în campusul studenţesc, în cămine dotate cu săli de bucătărie şi spălătorie, acces liber la biblioteca informatizată, precum şi la bază sportivă cu cea mai bună dotare din Iaşi. Peste 30 % din studenţi beneficiază de burse sociale, de studiu şi merit, valoarea acestora fiind între 250 şi 500 lei.

Calitatea pregătirii şi diversitatea posibilităţilor de angajare fac posibilă inserţia rapidă a absolvenţilor pe piaţa muncii, atât în ferme agricole, horticole, piscicole sau de creşterea animalelor, cât şi în firme de prelucrarea produselor alimentare, în instituţii descentralizate ale statului pentru agricultură, circumscripţii sanitar-veterinare, birouri de consultanţă, firme pentru întocmirea proiectelor de accesare a fondurilor europene. AGERPRES