inter-eng.jpgDecanul Facultăţii de Inginerie a Universităţii „Petru Maior” din Târgu Mureş, conferenţiar universitar doctor inginer Mircea Dulău, a anunţat că în cadrul celei de-a X-a ediţii a Conferinţei Internaţionale „Interdisciplinaritatea în Inginerie – Inter-Eng 2016”, care va debuta joi, vor fi prezentate 143 de lucrări ştiinţifice.

Potrivit decanului, ediţia din acest an este organizată în parteneriat cu Academia de Ştiinţe Tehnice din România şi Egypt-Japan University of Science and Technology şi va reuni participanţi din 15 ţări de pe 3 continente, specialişti din domeniul ingineriei şi din domenii adiacente.

„În această ediţie a conferinţei sunt prezentate 143 lucrări ştiinţifice, distribuite pe 14 secţiuni, pe durata a două zile, iar tema principală a conferinţei este „Soluţiile inovatoare de inginerie verde, care cresc eficienţa procesului tehnologic””, a arătat Mircea Dulău.
Preşedintele comitetului ştiinţific al Inter-Eng 2016, profesor doctor inginer Liviu Moldovan, prorector al Universităţii „Petru Maior” din Târgu Mureş, a arătat că această conferinţă a devenit, de la o ediţie la alta, un eveniment de referinţă în viaţa ştiinţifică a oraşului, prin numărul crescând al specialiştilor români şi străini participanţi.

Potrivit profesorului Moldovan, lucrările conferinţei vor fi publicate în revista Procedia Engineering, editată de Elsevier, fiind indexată în bazele de date Scopus, Engineering Information, Science Direct şi evaluată de Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index – ISI Web of Science.

Prorectorul a precizat că în cadrul Inter-Eng 2016 va avea loc şi conferinţa finală de diseminare a proiectului Erasmus+ de cooperare pentru inovare şi schimb de bune practici „Asigurarea europeană a calităţii în EFP spre noi competenţe eco şi economie ecologică durabilă” – Eqvet-us.
Proiectul a fost derulat în intervalul 2014-2016 într-un parteneriat format din instituţii din şase ţări europene, coordonate de Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş. AGERPRES