lazar_gheorghe.jpgConsiliul de administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, împreună cu Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social Suceava, a analizat şi stabilit unităţile de învăţământ şi numărul locurilor disponibile, peste 1.600, pentru anul şcolar 2015-2016 în învăţământul profesional de stat, a declarat vineri şeful IŞJ, Gheorghe Lazăr. El a spus că agenţii economici din judeţ au transmis IŞJ Suceava, prin intermediul unităţilor şcolare cu care colaborează, 1.903 solicitări pentru 27 de calificări profesionale, fiind avizate 1.636 de locuri, dintre care 180 alocate învăţământului special, pentru 20 de calificări.

Potrivit lui Gheorghe Lazăr, criteriile avute în vedere pentru stabilirea unităţilor de învăţământ cărora le-au fost repartizate în anul şcolar viitor cele 1.636 locuri au fost existenţa autorizării de funcţionare provizorie/acreditare pentru calificarea profesională solicitată de agentul economic, existenţa resursei umane calificate pentru fiecare domeniu profesional, existenţa resurselor materiale necesare organizării activităţilor în laboratorul tehnologic şi instruirii practice săptămânale, existenţa parteneriatelor de colaborare cu agenţii economici.

Şeful IŞJ Suceava a afirmat că, din cauza solicitării unui număr mic de locuri pentru unele calificări, cum ar fi morar, frigotehnist, lucrător hotelier, operator în industria malţului şi a berii, nu s-au putut constitui clase. Gheorghe Lazăr a precizat că unităţile şcolare şi agenţii economici vor fi informaţi cu privire la cifrele/calificările alocate, pentru a încheia contractele-cadru, în conformitate cu metodologia din domeniu. AGERPRES