Centrul Universitar „Nord” Baia Mare a anunţat că pentru anul universitar 2015-2016, în cele două sesiuni de admitere, vor fi scoase la concurs peste 1.600 de locuri. Dintre acestea 1.000 de locuri vor fi cu taxă, iar alte 600 vor fi bugetate. Prima sesiune de admitere este programată să aibă loc în a doua jumătate a lunii iulie, urmând ca în luna septembrie, să fie scoase la concurs locurile neocupate din prima sesiune.

Viitori studenţi au posibilitatea să opteze pentru 30 de programe de studii în cadrul celor trei facultăţi care acoperă domeniul literelor, inginerie şi ştiinţe. „Centrul Universitar Nord din Baia Mare va scoate la concurs, în două sesiuni de admitere, iulie, respectiv septembrie, la cele trei facultăţi, peste 1.670 de locuri, dintre care 563 la buget, iar diferenţa la taxă. Repartizarea locurilor pe cele trei facultăţi este următoarea: la inginerie vor fi scoase la concurs 223 de locuri la buget şi 212 locuri la taxă, la Facultatea de Ştiinţe – 169 locuri la buget şi 492 la taxă, iar la Facultatea de Litere vor fi 171 de locuri la buget şi 377 la taxă”, a spus secretarul comisiei de admitere a Centrului Universitar Nord, Dinu Dărabă.

Acesta a precizat că admiterea la majoritatea facultăţilor va fi efectuată în baza unui concurs de dosare, iar la unele specializări candidaţii vor susţine probe practice şi teoretice. „La unele specializări se vor susţine examene de admitere. La specializarea calculatoare va fi un examen la matematică, la Facultatea de Litere sunt anumite specializări unde va fi un examen tip interviu, iar la cele vocaţionale avem probă scrisă şi orală la teologie, respectiv probă de desen după natură şi probă de culoare la specializarea Arte Plastice, respectiv Pictura”, a mai spus Dinu Dărabă. AGERPRES