La simulările organizate de MEN pentru examenul la limba şi literatura română vor participa peste 20 000 de elevi de clasa a VIII-a, a XI-a şi a XII-a din judeţul Iaşi, inspectorul general Genoveva Farcaş precizând că simularea evaluării naţionale se va susţine în 181 de unităţi de învăţământ din judeţul Iaşi, iar cea a examenului de bacalaureat, în 55 de unităţi şcolare.

Potrivit statisticilor ISJ, sunt peste 8.100 de elevi de clasa a VIII-a care vor susţine luni examenul la limba şi literatura română, la simulările pentru aceeaşi disciplină urmând a participa 6.100 de elevi de clasa a XI-a şi peste 6.100 de elevi de clasa a XII-a, în total peste 20.000 de elevi.

Echipa de inspectori va monitoriza, prin delegaţi, modul de organizare şi de derulare a examenelor, care trebuie să respecte întocmai metodologiile în vigoare.

„Pentru derularea în cele mai bune condiţii a simulărilor, în conformitate cu Strategia Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi privind ameliorarea rezultatelor la examenele naţionale în anul şcolar 2016-2017, au fost derulate până în prezent mai multe activităţi, care au vizat monitorizarea, controlul şi consilierea cadrelor didactice, în vederea parcurgerii ritmice a materiei la toate disciplinele, conform standardelor de calitate naţionale, care să contribuie la adaptarea demersului didactic la nevoile elevilor şi la realizarea unei evaluări ritmice, obiective şi relevante; realizarea unui program de activităţi remediale, de pregătire eficientă a elevilor la disciplinele la care se susţin probe în cadrul examenelor, precum şi sprijinirea participării cadrelor didactice la activităţi de formare continuă în domeniul specialităţii şi al didacticii disciplinei, inclusiv în vederea dezvoltării competenţelor de elaborare şi evaluare a tipurilor de itemi propuşi la probele de evaluare din cadrul examenelor naţionale”, a declarat prof. dr. Genoveva Farcaş, inspector şcolar general.

La nivelul judeţului Iaşi, s-a mai organizat o simulare a examenelor naţionale în luna decembrie.

„Scopul fundamental a fost familiarizarea elevilor cu rigorile evaluărilor naţionale, dar şi optimizarea rezultatelor obţinute de aceştia la finalul studiilor gimnaziale şi liceale. Avem convingerea că şi această simulare a examenelor naţionale, cu subiecte elaborate de către MEN va constitui un exerciţiu util atât pentru elevi, care vor avea un feed-back al nivelului de pregătire din acest moment, cât şi pentru profesorii de la clasele terminale şi pentru părinţii interesaţi de evoluţia şcolară a copiilor”, a precizat şefa ISJ Iaşi.

Potrivit calendarului simulărilor în judeţul Iaşi, pe 13 martie, se va susţine proba scrisă la Limba şi literatura română pentru clasa a VIII-a, şi proba E)a) a bacalaureatului. Pe 16 martie, cei peste 20.000 de elevi urmează să susţină proba scrisă la Matematică, pentru clasa a VIII-a, şi proba E)c) a bacalaureatului – Proba obligatorie a profilului. Pe 17 martie se va desfăşura simularea probei E)d) a bacalaureatului, care va fi o probă scrisă la alegere a profilului şi specializării. Această probă va fi susţinută doar de elevii din ultimul an de liceu. Afişarea rezultatelor se va face pe 31 martie. AGERPRES