Peste 200 de elevi din Regiunea Oltenia participă în această perioadă la activităţile şcolilor de vară organizate de patru facultăţi ale Universităţii din Craiova – Agronomie, Horticultură, Mecanică, Teologie – organizate în cadrul Proiectului privind învăţământul secundar/Romanian Secondary Education Project (ROSE) implementat de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Potrivit datelor furnizate de către Universitatea din Craiova, scopul proiectului ROSE este de a contribui la reducerea abandonului în învăţământul secundar şi terţiar şi la creşterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat. Proiectul, finanţat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, este implementat de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice pe o perioadă de 7 ani, între 2015 şi 2022.

În perioada 15 iulie – 29 iulie 2018, Facultatea de Mecanică a Universităţii din Craiova desfăşoară, pentru cel de-al doilea an consecutiv, Şcoala de vară „Amfiteatrul studenţiei”, proiect câştigat de Universitatea din Craiova în cadrul Proiectului ROSE.

În acest an, 52 de elevi de la patru licee din zona Olteniei (30 elevi Liceul Tehnologic „Brătianu” din Drăgăşani, 7 elevi din Liceul „George Ţărnea” din Băbeni, 15 din Liceul „Gheorghe Surdu” din Brezoi) participă la cursuri introductive în domenii precum: Ingineria Autovehiculelor, Ingineria Transporturilor, Inginerie şi Management, Inginerie Industrială, Inginerie Civilă, precum şi la ateliere de lucru în domeniul Ingineriei pe teme precum: prototipare virtuală, mecatronică, trafic rutier, termotehnică, analiză cu elemente finite, rezistenţa materialelor. Elevii vor avea ocazia, precizează Universitatea din Craiova, să lucreze cu echipamente de ultimă generaţie, să realizeze experimente tehnice, să înregistreze date experimentale şi să le interpreteze în scopul dezvoltării cunoştinţelor tehnice şi orientării spre o carieră în domeniul ingineriei mecanice.

Pe lângă alte cursuri de consiliere şi orientare, tinerii vor face vizite de studiu la agenţi economici din zona Olteniei – la Dico şi la Popeci Utilaj Greu, dar şi în alte locuri reprezentative pentru Craiova şi Oltenia.

Tot în cadrul ROSE, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Craiova organizează, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, Şcoala de vară „Artă, Cultură, Spiritualitate”. 26 de elevi, selectaţi de la două dintre liceele partenere (Liceul de Arte „Marin Sorescu” din Craiova şi Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Nicolae”, din Râmnicu Vâlcea, urmează cursuri de specialitate din domeniul spiritualităţii şi al artelor plastice precum: Introducere în domeniul spiritualităţii şi al artelor plastice; Familiarizarea cu conceptul de conservare-restaurare al bunurilor culturale; Noţiuni generale despre istoria artelor plastice şi elemente de spiritualitate şi artă creştină. Se vor desfăşura ateliere de lucru în domeniul Artelor plastice şi workshop-uri artistice atât în atelierele facultăţii, cât şi în aer liber. De asemenea, se vor realiza vizite de studiu la Complexul Brâncuşi din Târgu Jiu şi la Mănăstirile Tismana şi Lainici din judeţul Gorj. În cadrul taberei „Sf. Nicodim” a Mănăstirii Tismana vor fi desfăşurate workshop-uri în aer liber, care să implice activităţi de creaţie cu teme libere sau propuse.

„Scopul activităţilor didactice, remediale şi extracurriculare prevăzute în cadrul Şcolii de vară este de a motiva elevii să finalizeze studiile liceale şi de a se orienta apoi spre Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, specializările Artă Sacră, Arte Plastice şi Teologie Ortodoxă Pastorală. Obiectivul general al proiectului este atragerea elevilor din liceele regiunii Sud-Vest Oltenia către un învăţământ superior de calitate şi facilitarea accesului acestora la învăţământul terţiar din domeniul Artelor Plastice al Universităţii din Craiova, prin intermediul Facultăţii de Teologie Ortodoxă”, precizează Universitatea din Craiova.

Acordul de împrumut (Proiectul pentru învăţământ secundar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015, a fost aprobat prin Legea nr. 234/08.10.2015 de ratificare, iar implementarea este în responsabilitatea MENCS, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă (UMPFE). AGERPRES