În intervalul 9-12 octombrie, Ministerul Educației Naționale şi Inspectoratul Școlar Județean Iași au organizat Consfătuirea la nivel național cu inspectorii școlari generali adjuncți care au atribuții în domeniul rețea școlară și plan de școlarizare, cu responsabilii cu atribuții în domeniul rețea școlară și plan de școlarizare din inspectoratele școlare județene și cu inspectorii școlari generali adjuncți care au atribuții în domeniul politicilor de personal și inspectorii școlari pentru managementul resurselor umane.

Obiectivele principale ale acestui demers au fost: prezentarea proiectului Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic în învățământul preuniversitar, pentru anul școlar 2019-2020, etapele: constituirea posturilor didactice de predare, întregirea și completarea normei didactice de predare, transfer pentru restrângere de activitate, pretransfer, prezentarea noilor modificări legislative cu impact asupra încadrării și mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, retrospectiva activităților privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2018-2019, precum și prezentarea noilor modificări legislative privind organizarea rețelei școlare.

Lucrările consfătuirii au fost coordonate de către directorul general al Direcției Generale Management Preuniversitar, prof. dr. Corina Marin, și directorul Direcției Generale Management Preuniversitar, prof. Adrian Marius Bărbulescu, și au vizat teme de interes precum: prezentarea proiectului Calendarului mobilității personalului didactic în învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2019-2020, analizarea propunerilor transmise de inspectoratele școlare referitoare la proiectul Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic în învățământul preuniversitar, pentru anul școlar 2019-2020 și Calendarul mobilității personalului didactic în învățământul preuniversitar, pentru anul școlar 2019-2020 precum și prezentarea Calendarului operațiunilor desfășurate de inspectoratele școlare în vederea organizării rețelei școlare și elaborării proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020.

Totodată, au participat, în calitate de invitați în cadrul activităților din agenda evenimentului, personalități consacrate în mediul educațional ieșean și național precum Ministrul secretar de stat în cadrul Ministerului Educației Naționale, prof. Ionel Florian Lixandru, prof. dr. Camelia Gavrilă, Deputat în Parlamentul României și Președinte al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport din Camera Deputaților, prof. dr. Genoveva Farcaș, Inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Iași și fostul Ministru al Educatiei, prof. Liviu Pop, președinte al Comisiei pentru Învățământ din Senat, care au inițiat dezbateri pe baza tematicii prezentate, dar și privitoare la alte accente de interes din sfera educațională precum necesitatea elaborării unei noi legi a educației, reconfigurarea calendarului pentru mobilitatea personalului didactic și pentru examenele naționale sau modificarea regulamentului de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar.

Evenimentul educațional de anvergură națională s-a desfășurat pe durata a patru zile la Colegiul Național Iași și în Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” unde, într-un context favorabil dialogului pe teme de actualitate pentru sistemul de învățământ românesc, reprezentanți la vârf din Ministerul Educației Naționale au evidențiat aspecte specifice care fac obiectul de activitate al compartimentelor Plan-salarizare și Managementul resurselor umane din cadrul inspectoratelor școlare județene.

Activitățile din programul consfătuirii au trezit interesul unui număr semnificativ de oameni ai școlii implicați activ în actul decizional la nivelul sistemului de educație românesc, la acestea participând peste 200 de inspectori școlari generali adjuncți, inspectori școlari pentru managementul resurselor umane și responsabili cu atribuții în domeniul rețea școlară și plan de școlarizare în inspectoratele școlare din toate județele țării.