calculator4.jpgPeste 2.500 de cadre didactice din judeţul Teleorman au fost cuprinse în proiectul „Cariera de succes în învăţământul preuniversitar prin implementarea de programe de formare inovativă”, a declarat luni pentru AGERPRES purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ), Luminiţa Pinţur.
Potrivit acesteia, seminarul de diseminare a rezultatelor proiectului finanţat din Fondul Social European este programat la Sinaia în perioada 7-9 august.

Proiectul declarat eligibil prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în cadrul axei prioritare „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” a fost derulat de IŞJ Teleorman în parteneriat cu IŞJ Dolj şi Casele Corpului Didactic din cele două judeţe din sudul ţării.

Instruirea cadrelor didactice s-a făcut în cadrul unor programe cum ar fi „Proiectarea curriculum-ului centrat pe competenţe”, „Managementul clasei de elevi – gestionarea situaţiilor de criză” sau „ECDL – European Computer Driving Licence”, a afirmat Luminiţa Pinţur. AGERPRES