Un număr de 27.002 candidaţi (89,67%) s-au prezentat, miercuri, la proba scrisă din cadrul concursului de titularizare – sesiunea 2020, a anunţat Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC).

Concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar a avut loc în 123 de centre şi iniţial au fost înscrişi 30.113 candidaţi. Din promoţia de absolvenţi ai anului 2020 au fost prezenţi 2.724 de candidaţi, precizează MEC. 2.145 (7,94%) de candidaţi dintre cei prezenţi s-au retras, în conformitate cu prevederile metodologiei, iar 32 au fost eliminaţi din concurs. Candidaţii eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu vor fi repartizaţi pe posturi didactice/catedre în anul şcolar 2019-2020.

Niciun candidat prezent la proba scrisă nu a avut temperatura peste maximul admis în actualul context epidemiologic (37,3 grade Celsius), menţionează sursa citată.

Primele rezultate vor fi afişate în data de 4 august, la sediile inspectoratelor şcolare şi pe site ul http://titularizare.edu.ro. Contestaţiile pot fi depuse la sediile inspectoratelor şcolare judeţene sau transmise prin mijloace electronice, în zilele de 4 august, după afişarea rezultatelor, până la ora 21,00, respectiv 5 august, până la ora 12,00. Rezultatele finale se afişează la sediile inspectoratelor şcolare judeţene şi pe site-ul http://titularizare.edu.ro în data de 11 august.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină la proba scrisă minimum nota 7 (şapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la proba scrisă, se realizează în şedinţe publice sau online, organizate de către inspectoratele şcolare în intervalul 12 – 14 august. AGERPRES