univ_vasile_goldis_arad.jpgPeste 3.600 de persoane au fost admise în anul I la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, după prima etapă a înscrierilor în primul an de studii. „Numărul celor înscrişi în prima etapă a admiterii pentru anul universitar 2010 – 2011, încheiată în data de 2 august, este de peste 3.600, dintre care mai mult de jumătate în municipiul Arad”, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, prof. univ. dr. Marţian Iovan, prorector al UVVG.

Potrivit acestuia, îndeplinind condiţiile prevăzute de Regulamentul de burse studenţeşti, peste 300 de studenţi admişi în anul I la toate cele nouă facultăţi sunt scutiţi de taxă de şcolarizare, fiind beneficiari ai burselor „Vasile Goldiş”, iar pentru etapa de toamnă a înscrierilor în vederea admiterii Senatul UVVG a aprobat alte 150 de locuri scutite de taxe de şcolarizare, prin acest tip de burse.

Marţian Iovan a remarcat că între cei 3.600 de studenţi admişi în etapa I se numără absolvenţi ai unor colegii naţionale sau licee de prestigiu, atât din Arad, cât şi din alte oraşe din ţară, unii dintre aceştia fiind olimpici sau şefi de promoţii, care au obţinut burse “Vasile Goldiş”. Toate cererile de cazare şi masă, depuse de studenţii admişi, au fost aprobate, condiţiile oferite de căminele şi cantina universităţii fiind foarte bune, susţine Iovan.

„Un interes deosebit a existat pentru specializarea Drept în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, precum şi pentru toate specializările Facultăţii de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară, inclusiv cele cu predare în limbile franceză şi engleză. De asemenea, avem un aflux deosebit de studenţi înscrişi la silvicultură, informatică, ştiinţe economice şi relaţii internaţionale”, a adăugat prof. univ. dr. Marţian Iovan.

UVVG continuă înscrierile pe toată perioada lunii august pentru anul universitar 2010 – 2011 la toate facultăţile din Arad şi filiale. Se fac înscrieri, de asemenea, la cele 54 de specializări masterale şi pentru admiterea la cele două şcoli doctorale în domeniul medicinei şi biologiei, noul campus universitar oferind o infrastructură de cercetare ştiinţifică conformă exigenţelor Ariei europene a cercetării ştiinţifice, atât pentru şcolile doctorale, cât şi pentru şcoala postdoctorală. Pentru anul universitar 2010 – 2011, universitatea arădeană are patru specializări noi şi anume Medicină (în limba engleză) – 6 ani; Nutriţie şi dietetică – 3 ani; Poliţie comunitară – 3 ani şi Peisagistică – 4 ani, toate cursuri la zi. AGERPRES