examen-de-titularizare.jpgPeste 38.000 de candidaţi s-au înscris la concursul de titularizare care va avea loc miercuri, informează Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Potrivit MECTS, 38.064 de candidaţi, dintre care 4.237 sunt absolvenţi din promoţia 2011, vor da examenul de titularizare miercuri, cei mai mulţi optând pentru posturile de educatori, institutori sau învăţători, profesori de română, engleză, educaţie fizică şi sport şi matematică.

Numărul posturilor pentru concursul de miercuri a fost publicat în 6 iunie de Ministerul Educaţiei. Astfel, 4.471 de posturi didactice sau catedre vacante sunt titularizabile, iar 42.731 de posturi didactice, catedre vacante sau rezervate sunt netitularizabile. Pentru ocuparea acestora s-au înscris 38.064 candidaţi, iar cele mai căutate discipline sunt educatoare, institutori sau învăţători, limba şi literatura română, limba şi literatura engleză, educaţie fizică şi sport, matematică, psihopedagogie specială, istorie, geografie, limba şi literatura franceză, religie ortodoxă, biologie.

Ocuparea posturilor didactice se face pe bază de concurs cu probe scrise, cu subiecte elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în conformitate cu programele specifice pentru concurs la specialitatea postului didactic. Proba scrisă cuprinde subiecte mixte din specialitate şi din metodica predării specialităţii respective. Pentru proba scrisă, MECTS elaborează minimum trei variante de subiecte, din care se alege prin tragere la sorţi numărul variantei pentru proba scrisă şi al variantei de rezervă. Securizarea lucrărilor, în vederea evaluării acestora, se face prin cod de bare asociat fiecărui candidat.

Conform Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, concursul cu probe scrise pentru ocuparea posturilor didactice sau catedrelor vacante se desfăşoară miercuri, 13 iulie, începând cu ora 10,00. Candidaţii vor fi prezenţi în sala de concurs, cel mai devreme la ora 8,00 şi cel mai târziu la ora 9,00, înainte de comunicarea subiectelor. După primirea subiectelor de concurs de către candidaţi, durata de redactare a lucrărilor este de patru ore, timp ce nu poate fi depăşit.

Rezultatele concursului se vor afişa la sediul unităţii sau instituţiei de învăţământ unde s-a desfăşurat concursul, în data de 18 iulie. Contestaţiile se depun din momentul afişării rezultatului până în data de 19 iulie, ora 17,00, conform programului afişat la sediul centrelor de concurs. Afişarea rezultatelor finale obţinute de candidaţi are ca termen data de 21 iulie 2011.

Prima etapă de repartizare – repartizarea în şedinţă publică, la nivel de centru de concurs sau unitate de învăţământ, a candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 7,00 (şapte), pe posturile didactice sau catedrele vacante titularizabile se realizează în zilele de 22 şi 25 iulie.

Pentru a doua etapă de repartizare – repartizarea la nivel naţional, a candidaţilor care au obţinut cel puţin nota 7,00 (şapte), pe posturile didactice sau catedrele rămase vacante titularizabile după prima etapă, în zilele de 27 şi 28 iulie candidaţii interesaţi depun opţiuni la centrele de concurs unde s-au înscris. În data de 29 iulie se realizează repartizarea computerizată la nivel naţional, în baza opţiunilor depuse de candidaţi. AGERPRES