studenti-aula.jpgFonduri de peste 4,4 milioane de euro ar urma să fie puse la dispoziţia României pentru proiecte de cooperare interinstituţională de care ar putea beneficia 336 de studenţi şi 141 cadre universitare, se arată într-un comunicat al Ministerului Fondurilor Europene (MFE).

În acest sens, MFE a semnat Acordul pentru finanţarea programului „Burse şi cooperare interinstituţională”, din cadrul mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014. Din totalul fondurilor, 4 milioane reprezintă grantul acordat de ţările donatoare (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein), iar restul cofinanţarea statului român.

Operatorul programului este Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, care estimează ca până la finalizare să finanţeze mobilitatea a circa 336 de studenţi şi a 141 de cadre universitare, precum şi zece proiecte de cooperare interinstituţională şi 20 de vizite pregătitoare.

Principalii beneficiari instituţionali sunt universităţile din România posesoare ale Cartei Erasmus aprobată de Comisia Europeană, iar parteneri sunt instituţii similare sau organizaţii de stagiu din statele donatoare. În proiectele de cooperare interinstituţională se pot asocia ca parteneri universităţi, institute de cercetare, companii şi ONG-uri din statele membre şi din celelalte ţări beneficiare ale Mecanismului SEE.

În baza Acordului pentru Spaţiul Economic European (SEE), trei dintre ţările AELS – Norvegia, Islanda şi Liechtenstein – fac parte din piaţa internă europeană şi contribuie la dezvoltarea socială şi economică prin intermediul granturilor SEE şi norvegiene, de care beneficiază 15 state membre din estul, centrul şi sudul UE. Norvegia este principalul stat donator, contribuind cu 97% din totalul finanţărilor. Obiectivele majore ale Granturilor SEE şi norvegiene sunt reducerea disparităţilor sociale şi economice în Spaţiul Economic European şi întărirea relaţiilor bilaterale dintre statele donatoare şi cele beneficiare. AGERPRES