Peste 4.000 de universităţi sunt înscrise în Programul “Erasmus”

erasmus.jpgProgramul Erasmus a însumat, în perioada 1987 – 2009, peste două milioane de mobilităţi studenţeşti, peste 200.000 de mobilităţi ale personalului didactic şi nedidactic universitar şi peste 4.000 de universităţi înscrise la nivel european. Potrivit unui comunicat de presă al Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, remis joi, în România numai în anul 2010 bugetul alocat programului a fost de peste 12 milioane de euro din care au fost finanţate activităţi de mobilitate transnaţională legate de studiu, plasament, predare şi formare pentru studenţi şi cadre didactice şi nedidactic.

Cele mai frecventate destinaţii de studiu şi plasament ale “erasmuşilor” români sunt Franţa, Germania, Italia, Spania şi Marea Britanie, iar în topul domeniilor de studiu se detaşează ştiinţele economice, juridice, administrative, umaniste şi informatică. Diferitele acţiuni din program se adresează nu doar studenţilor care doresc să studieze şi să muncească în străinătate, ci şi profesorilor şi altor categorii de personal, chiar din întreprinderi, care intenţionează să predea în străinătate, ca şi personalului din universităţi care doreşte să urmeze cursuri de formare în străinătate.


În plus, programul sprijină instituţiile de învăţământ superior care intenţionează să coopereze prin programe intensive, reţele academice şi proiecte multilaterale, precum şi să creeze legături cu mediul de afaceri. ANPCDEFP va organiza, vineri, la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, evenimentul “Erasmus – Ziua porţilor deschise”. Programul Erasmus împlineşte anul viitor 15 ani de existenţă în România şi 25 de ani de existenţă în Uniunea Europeană. Programul Erasmus este cel mai important program de educaţie şi formare profesională din Uniunea Europeană în ceea ce priveşte mobilitatea şi cooperarea la nivelul învăţământului superior din Europa. AGERPRES