Peste 430 de elevi ieșeni sunt implicaţi într-un proiect cu fonduri europene

Peste 430 de elevi de la Liceul Tehnologic “Petru Poni” din Iaşi au efectuat stagii de practică la două societăţi de renume din ţară, SC Antibiotice SA şi SC Tehnoton SA, în cardul proiectului european “Stagii de practică şi orientare profesională pentru o carieră de succes”.

Cristinela Bojoga, managerul de proiect, a declarat marţi că obiectivul general al proiectului implementat de Liceul Tehnologic “Petru Poni” a fost acela de a dezvolta prin intermediul stagiilor de practică abilităţile tehnice ale elevilor participanţi şi de a facilita inserţia acestora pe piaţa muncii.

“Grupul ţintă a vizat 400 elevi implicaţi în campania de informare şi conştientizare privind oportunităţile pentru efectuarea practicii. Principalele activităţi au vizat, printre altele, activităţi de management al proiectului, activităţi de informare şi publicitate, campanii de informare şi conştientizare privind oportunităţile pentru efectuarea practicii de către elevi în cadrul întreprinderilor de profil, cursuri de formare a personalului din întreprinderi cu rol de tutori de practică, desfăşurarea stagiilor de practică la agenţii economici”, a explicat Cristinela Bojoga.

Ea a anunţat că a fost înfiinţat un Centru de Consiliere şi Orientare Profesională. “Derularea proiectului a fost un succes, deoarece 431 elevi au fost implicaţi în campania de informare şi conştientizare privind oportunităţile pentru efectuarea practicii, au fost elaborate şi distribuite opt ediţii ale broşurii informative pentru elevi privind oportunităţile pentru efectuarea practicii de către elevi în cadrul întreprinderilor de profil, au fost elaborate şi distribuite şase ediţii conţinând informaţii şi sfaturi privind deciziile în carieră”, a spus Cristinela Bojoga.

Potrivit acesteia, proiectul a fost cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară: 2 – “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniu Major de lntervenţie: 2.1 – “Tranziţia de Ia şcoală Ia viaţa activă”. Valoarea proiectului este de aproape două milioane de lei. AGERPRES