Rectorul Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie (UMFST) Târgu Mureş, profesor universitar doctor Leonard Azamfirei, şi directorul general al ADR Centru, Simion Creţu, au semnat, pe 19 martie, un contract de finanţare în valoare de peste 6,3 milioane euro pentru modernizarea spaţiilor educaţionale şi eficientizarea energetică a unor clădiri ale universităţii.

„Proiectul de reabilitare, modernizare şi echipare a clădirii C3 din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş va asigura condiţiile necesare pentru o pregătire profesională de calitate şi relevantă pentru nevoile pieţei muncii în domeniul medicinii şi sectoarelor economice competitive: sănătate şi produse farmaceutice, fitofarmaceutică şi biotehnologii. Proiectul prevede modernizarea spaţiilor educaţionale şi eficientizarea energetică a clădirii. Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea formării cercetătorilor post-doctoranzi în medicină prin furnizarea unor programe de cercetare post-doctorală. Valoarea totală a proiectului este de 49.289.221,40 lei, din care valoarea finanţării nerambursabile alocată pentru realizarea investiţiilor este de 29.400.000 lei, respectiv 98,00% din valoarea eligibilă a proiectului (aproximativ: 6.320.813,54 Euro). Proiectul de faţă presupune dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie din Târgu Mureş, ţinând cont de tendinţele de dezvoltare economică în raport cu cerinţele pieţei”, a anunţat ADR Centru, într-un comunicat de presă.

Rectorul UMFST Târgu Mureş, dr.Leonard Azamfirei, a arătat că universitatea dispune de o bază de învăţământ completă, cu numeroase facilităţi pentru studenţi şi că această investiţie contribuie la creşterea angajabilităţii generaţiilor viitoare de absolvenţi. „Localizată în mijlocul Transilvaniei şi având o tradiţie de peste 70 de ani de învăţământ medico-farmaceutic, Universitatea, de-a lungul timpului, şi-a dezvoltat programele de studii, având 35 programe de studiu la nivel de licenţă, 31 programe de studii la nivel de masterat, precum şi studii doctorale şi postuniversitare în care se predă în limbile română, maghiară şi engleză. Universitatea dispune de o bază de învăţământ completă formată din spaţii didactice, laboratoare, numeroase facilităţi pentru studenţi, care, împreună, dau imaginea unei universităţi moderne, cu o activitate complexă. Nivelul de educaţie este factorul-cheie al dezvoltării naţionale, deoarece determină, în mare măsură, activitatea economică, productivitatea, precum şi mobilitatea forţei de muncă, creând premisele, pe termen lung, pentru existenţa unui nivel mai ridicat de trai şi de calitate a vieţii. Iar această investiţie, care are undă verde de azi, se face într-un domeniu cu potenţial de creştere care contribuie la creşterea angajabilităţii generaţiilor noastre de absolvenţi, în sectoare competitive şi cu specializări inteligente”, a declarat Leonard Azamfirei.

Potrivit ADR Centru, proiectul se va finaliza până în 31 octombrie 2021, timp în care vor fi realizate lucrări de reabilitare, modernizare şi de echipare a clădirii, pe o suprafaţă de 16.192 mp, respectiv demisol, trei etaje şi pod, va fi construit un lift, iar elementele originale vor fi restaurate. „Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie din Târgu Mureş este o universitate de prestigiu din sistemul românesc de învăţământ superior, cu un ritm de dezvoltare dinamic, cu mecanisme manageriale eficiente şi cu stabilitate administrativă. Finanţarea acestui proiect va asigura premisele creşterii calităţii şi performanţei ştiinţifice în domenii relevante sectoarelor economice competitive, ca şi parte a sistemului românesc de învăţământ. O infrastructură educaţională adecvată este esenţială pentru construirea de abilitaţi sociale, dezvoltarea competenţelor profesionale şi a capacităţii de integrare socio-profesională pentru fiecare individ. Această investiţie va avea ca rezultat sporirea capacităţii Universităţii de a anticipa şi a răspunde cerinţelor pieţei privind standardele şi calitatea academică, de a dezvolta noi programe, beneficiind de tehnologie şi echipamente moderne, pentru a oferi studenţilor competenţe cros-disciplinare”, a declarat Simion Creţu, directorul general ADR Centru.

Fondurile nerambursabile necesare pentru realizarea proiectelor sunt alocate din bugetul Regiunii Centru al POR 2014-2020. AGERPRES