Peste 870 de laptopuri au fost distribuite de Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea în 19 unităţi de învăţâmânt liceal din judeţ şi vor fi date elevilor din categoriile şi grupurile dezavantajate.

„În data de 9 aprilie 2021, ISJ Vrancea a distribuit 874 de laptopuri către 19 unităţi de învăţâmânt liceal din judeţul Vrancea. Cele 874 de laptopuri vor fi date în folosinţă gratuită elevilor care nu dispun de echipamente electronice proprii (desktop, laptop, tabletă), pentru a le permite participarea la activităţi de învăţare care au componentă digitală sau la activităţi de învăţare online”, se arată într-un comunicat al IŞJ Vrancea.

Potrivit instituţiei, laptopurile vor fi distribuite cu prioritate elevilor din categorii şi grupuri dezavantajate, şi anume elevi provenind din familii cu venituri mici, elevi romi sau alţi elevi discriminaţi pe baza identităţii/etniei, elevi cu cerinţe educaţionale speciale sau cu dizabilităţi, elevi care trăiesc în zone rurale, izolate, greu accesibile sau alte zone în care nu există şcoli în proximitate.

Fiecare unitate de învăţâmânt va stabili în mod transparent criteriile şi priorităţile de repartizare a laptopurilor, ţinând cont de categoriile dezavantajate şi de situaţia concretă a elevilor din unitatea de învăţâmânt, inclusiv de situaţia participării/neparticipării la cursurile online din perioada martie – iunie şi septembrie – decembrie 2020.

Conducerea IŞJ Vrancea consideră că noua achiziţie de echipamente electronice destinate elevilor va contribui la creşterea calităţii actului educaţional în contextul trecerii activităţilor şcolare preponderent în mediul online, din cauza pandemiei.

Laptopurile au fost achiziţionate de către Ministerul Educaţiei prin Proiectul privind învăţământul secundar – ROSE. AGERPRES