Un număr de 940 de elevi şi 260 de cadre didactice fac parte din proiectul ”Învaţă, Dobândeşte, Dăruieşte!”, lansat în vederea reducerii abandonului şcolar şi a fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, valoarea acestuia fiind de 8,5 milioane lei. Este vorba de elevi şi cadre de la Şcoala Generală nr.2 Codlea, Şcoala Generală nr.2 Zărneşti şi şcolile generale din localităţile Hălchiu, Vulcan, Sâmbăta de Sus şi Dumbrăviţa, proiectul fiind implementat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov.

„Obiectivul general al proiectului vizează reducerea abandonului şcolar şi a fenomenului de părăsire timpurie a şcolii la nivelul judeţului Braşov, prin dezvoltarea unor măsuri integrate de susţinere a educaţiei preşcolarilor şi elevilor proveniţi din grupuri dezavantajate, a persoanelor care au abandonat şcoala, pentru a dezvolta o comunitate incluzivă”, se precizează într-un comunicat de presă transmis de inspectorul şcolar Gina Creţoi.

Printre obiectivele specifice proiectului se numără: dezvoltarea competenţelor profesionale pentru 260 de cadre didactice din judeţul Braşov, care activează în unităţi de învăţământ cu abandon şcolar şi risc de părăsire timpurie a şcolii, în vederea dezvoltării unor servicii educaţionale de calitate adaptate nevoilor beneficiarilor; creşterea gradului de participare la educaţie pentru 480 de elevi aflaţi în risc de părăsire timpurie a şcolii, prin crearea şi derularea de programe educaţionale ”şcoală după şcoală” şi a unor activităţi de sprijinire a tranziţiei de la un ciclu de învăţământ la altul; accesibilizarea participării a 260 de copii, proveniţi din medii sociale dezavantajate, în sistemul de educaţie timpurie, prin dezvoltarea unui program educaţional suport, centrat pe copil.

De asemenea, proiectul are în vedere reintegrarea în sistemul de învăţământ a 200 de tineri şi adulţi care au abandonat şcoala, prin dezvoltarea programului „A doua şansă”, într-un program flexibil şi adaptat nevoilor specifice ale beneficiarilor, şi creşterea nivelului de informare şi conştientizare a 12 comunităţi dezavantajate din judeţul Braşov, cu privire la importanţa prevenirii abandonului şcolar şi accesibilizării serviciilor educaţionale la orice vârstă.

Proiectul este finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, are o valoare totală de 8,5 milioane lei din care 7,2 milioane lei reprezintă finanţare nerambursabilă şi este implementat în perioada aprilie 2018-aprilie 2021, potrivit sursei citate.

Abandonul şcolar în judeţul Braşov se situează între 1,5 şi 2% a afirmat inspectorul şcolar, Gina Creţoi. AGERPRES