repereincomunicare.jpgUniversitatea din București în parteneriat cu Asociația Team Work anunță o modificare importantă în cadrul proiectului „RePere în Comunicare – stagii de pregătire profesională și orientare în carieră pentru studenții în științele comunicării” (POSDRU/189/2.1/G/155808). În loc de 45 de premii acordate studenților care au realizat un stagiu în cadrul proiectului, vor fi oferite 105 premii în valoare de 195.000 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea procesului de tranziție de la școală la viața activă pentru 150 de studenți din domeniul științelor comunicării, aflați în ciclul de licență sau masteral, prin participarea acestora la stagii de practică definite instituțional prin convenții cadru și la sesiuni de consiliere și orientare profesională specializate, personalizate.

Pentru componenta de practică, în vederea stimulării celor mai bune performanțe obținute vor fi acordate un număr total de 105 premii, după cum urmează:

– 30 premii întâi a câte 3.000 ron (în loc de 15 premii anunțate inițial)

– 30 premii doi a câte 2.000 ron (în loc de 15 premii anunțate inițial)

– 30 premii trei a câte 1.200 ron (în loc de 15 premii anunțate inițial)

-15 mențiuni a câte 600 ron (nu existau până acum).

Prin urmare, în fiecare grupă de 10 studenți vor fi acordate șapte premii în loc de trei, adică: două premii întâi, două premii doi, două premii trei și o mențiune.

Premiile vor fi acordate în baza unei evaluări care are trei componente: evaluarea stagiului de către tutorele de practică (reprezintă 50% din nota finală), evaluarea dosarului de practică de către coordonatorul activității de practică din echipa de proiect (25% din notă) și peer review realizat de cel puțin 5 studenți – cel mult 15 studenți din grupul țintă al proiectului (25% din notă).

Anunțarea și acordarea premiilor se va face în cadrul conferinței de închidere a proiectului programată pe data de 17 decembrie 2015.

Proiectul „RePere în Comunicare – stagii de pregătire profesională și orientare în carieră pentru studenții în științele comunicării” (POSDRU/189/2.1/G/155808) este derulat de Universitatea din București în parteneriat cu Asociația Team Work și cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.