Peste o sută de profesori de chimie din judeţ s-au specializat pe bani europeni în cadrul proiectului ”Privim către viitor – Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor moderne în predarea eficientă a chimiei”, a declarat presei inspectorul general al IŞJ Suceava, Gheorghe Lazăr. Este vorba despre 107 profesori de chimie care au primit atestatele de formare şi suportul de curs.

Au participat formatorii de la Universitatea Politehnica Bucureşti şi profesorii de chimie judeţele Suceava şi Botoşani, care au parcurs cursurile de formare în cadrul proiectului.
Proiectul, din cadrul programului european POSDRU, adresat profesorilor de chimie din toată ţara a demarat în septembrie 2010 şi a constat în cursuri de formare continuă: Curs de iniţiere/perfecţionare TIC (40 ore şi Certificat purtător de 10 credite transferabile) prin intermediul unor instrumente inovative de tip e-learning; Curs de formare de specialitate – chimie (89 ore şi Certificat purtător de 25 credite transferabile) pentru asimilarea de noi cunoştinţe de chimie şi de utilizare a instrumentelor moderne TIC pentru predarea acesteia.

Proiectul a oferit cursanţilor două programe de formare bazate pe materiale de lucru redactate la standarde înalte; un certificat de utilizator instrumente TIC – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (10 credite); un certificat de formare în domeniul de specialitate (25 credite) şi suporturi de curs în format tipărit şi în format digital.

Conferinţa finală de la Suceava a avut drept scop diseminarea rezultatelor obţinute în cadrul proiectului, promovarea de bune practici de predare identificate în cadrul acestui proiect şi interesele profesorilor de chimie, ca educatori ai tinerei generaţii. De asemenea, au fost înmânate atestatele de formare însoţite de anexă, precum şi suportul de curs. Pentru Regiunea Nord – Est (Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava), coordonatorul proiectului a fost dr. ing. Oana Cristina Pârvulescu de la Universitatea Politehnica Bucureşti. AGERPRES