usamv_proiect.jpgUn număr de 720 de studenţi de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară (USAMV) din Cluj-Napoca va efectua stagii de practică profesională în 21 de unităţi de profil din Regiunea Nord-Vest, toate costurile fiind asigurate prin proiectul intitulat „Pregătirea practică – Investiţie pentru viitorii specialişti în agricultură”, cofinanţat din Fondul Social European.

Rectorul USAMV, prof. univ. dr. Doru Pamfil, care coordonează proiectul, a afirmat, miercuri, la lansarea acestuia, că studenţii instituţiei clujene de învăţământ superior agricol devin, în acest fel, „parte a unei reţele de profesionişti – angajatori, cadre universitare, foşti şi actuali studenţi din domeniile agricultură, ingineria produselor alimentare, ingineria mediului, horticultură, peisagistică, silvicultură, zootehnie, biotehnologii, medicină veterinară – iar acesta este un atu important pentru viitori absolvenţi”.

Proiectul se va derula până în luna decembrie 2013, obiectivul general fiind creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor USAMV din Cluj-Napoca, prin îmbunătăţirea aptitudinilor şi competenţelor cerute de mediul economic. Se va consolida, pe această cale, un parteneriat între mediul universitar şi piaţa muncii.

Printre obiectivele specifice ale proiectului se numără sprijinirea studenţilor în vederea creionării propriului plan de carieră. Tinerii vor avea acces la servicii de consiliere şi orientare profesională, consiliere în legislaţia muncii, precum şi în privinţa drepturilor şi obligaţiilor la primul loc de muncă. Studenţii instituţiei clujene de învăţâmânt superior agricol vor efectua, de asemenea, stagiile tradiţionale la Ferma mixtă de la Cojocna a USAMV, vor participa la ateliere de lucru şi la aplicaţii de studiu la parteneri din Uniunea Europeană ai USAMV. AGERPRES