Cei peste 1.000 de elevi ai Colegiului Naţional „Inochentie Micu Clain” Blaj, cea mai importantă instituţie de învăţământ din „Mica Romă”, beneficiază din acest an şcolar de o investiţie de peste 1 milion de euro, constând în amenajarea unei baze sportive moderne, cu terenuri de fotbal, baschet, handbal şi volei, dotate cu instalaţie de nocturnă, precum şi de o zonă de studiu şi de relaxare.

„Începutul acestui an şcolar este marcat de finalizarea lucrărilor de amenajare a curţii interioare şi a bazei sportive a Colegiului. Această investiţie, de peste 1.000.000 de euro a municipalităţii Blajului, constând în amenajarea unei baze sportive moderne, cu terenuri de fotbal, baschet, handbal şi volei, toate dotate cu instalaţie de nocturnă şi tribune, sistem modern de udare, alei şi zone verzi, locuri de joacă, amfiteatru în aer liber, zonă de studiu şi de relaxare pentru elevi, face ca Blajul să beneficieze de una dintre cele mai moderne şcoli din România”, au transmis reprezentanţii administraţiei locale.

După 2006, an în care clădirea Colegiului a fost preluată în administrare de către municipalitate, imobilul a intrat într-un amplu proces de modernizare. Au fost efectuate lucrări de reparaţii şi reabilitări interioare, s-au modernizat sălile de clasă, laboratoarele, cabinetele de specialitate şi sala de sport, grădiniţa din curtea liceului. Totodată, s-a asigurat dotarea necesară pentru un act didactic corespunzător vremurilor actuale.

Colegiul Naţional „Inochentie Micu Clain”, care are peste 1.000 de elevi şi este cea mai importantă instituţie de învăţământ din Blaj, funcţionează într-una dintre cele mai impunătoare clădiri din oraş, construite în perioada 1924-1929 inclusiv cu fonduri donate de Vatican. Terminată în 1929, clădirea s-a numit, la început, Institutul Recunoştinţei, amintind de contribuţia pe care au adus-o elevii şi locuitorii din Blaj şi împrejurimi la edificarea clădirii.

„Construirea Colegiului Naţional ‘Inochentie Micu Clain’ s-a făcut în perioada 1924-1929, sub patronajul Mitropolitului Vasile Suciu, care – cu fonduri provenite din donaţiile foştilor elevi ai Blajului, ale statului român, la care s-au adăugat contribuţiile Bisericii Greco-Catolice, ale personalităţilor vremii, printre care amintim pe Regele Ferdinand, Papa Pius al XI-lea şi membrii Guvernului României de atunci – a reuşit, la 170 de ani de la deschiderea primelor şcoli sistematice româneşti de la Blaj, să pună piatra de temelie a acestui impunător edificiu cunoscut sub denumirea de ‘Institutul Recunoştinţei'”, potrivit reprezentanţilor municipalităţii blăjene.

Între 1929 şi 1948, aici a funcţionat Liceul de fete „Sfânta Ecaterina”, iar după 1948 Şcoala normală (pedagogică) de fete şi, mai apoi, Liceul „Iacob Mureşianu” şi Liceul Pedagogic „Gheorghe Şincai”. Transformate, după 1990, în colegii pre-universitare, din anul 1998 cele două colegii, „Iacob Mureşianu” şi „Gheorghe Şincai”, au fuzionat, luând fiinţă actualul Colegiu Naţional „Inochentie Micu Clain”.

În urmă cu 15 ani, imobilul a fost restituit greco-catolicilor. Conducerea unităţii de la vremea respectivă a fost mandatată de către ministerul de resort să înainteze Mitropoliei Greco-Catolice o ofertă prin care, dacă aceasta ar fi fost acceptată, clădirea ar fi putut fi cumpărată de către stat.

Reprezentanţii Mitropoliei nu au fost însă de acord cu vânzarea imobilului. Ulterior, a fost încheiat un contract de închiriere pe 25 de ani, în sumă, simbolică, de un euro pe lună, astfel încât clădirea, care era într-o stare avansată de degradare, a putut să intre în reabilitare. Clădirea avea atunci porţiuni de tencuială căzută, infiltraţii de apă, burlane şi acoperişul degradate. AGERPRES