gustin_phillipe.jpgPe 10 octombrie, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca a fost gazda unei onorante vizite a Excelenţei Sale Ambasadorul Franţei în România, Philippe Gustin, a Consulului Franţei în România, Alexis-Gilles Grand, a Directorului Institutului Francez din Cluj-Napoca, Benoit Bavouset, precum şi a Consulului Onorific al Franţei la Cluj, Pascal Fesneau.

Din partea conducerii USAMV Cluj-Napoca, au participat la discuţii prof. dr. Carmen Socaciu, Prorector pentru Cercetare, conf. dr. Andrei Mihalca, Prorector pentru Relaţii Internaţionale, conf. dr. Ioana Pop, Prorector pentru Asigurarea Calităţii, conf. dr. Adrian Oros, Prorector pentru Probleme Sociale şi Studenţeşti, prof. dr. Roxana Vidican, Decanul Facultăţii de Agricultură, prof. dr. Cornel Cătoi, Decanul Facultăţii de Medicină Veterinară şi prof. dr. Ioan Marcus, Prodecan al Facultăţii de Medicină Veterinară.

Delegaţia franceză a fost interesată de numărul de studenţi din Franţa înmatriculaţi la Facultatea de Medicină Veterinară, de modalitatea de admitere, de curricula urmată, de posibilităţile de învăţare a limbii române, de facilităţile de cazare şi masă, de resursele pentru învăţare asigurate studenţilor de către Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, de relaţiile de colaborare existente între Universitatea noastră şi facultăţi similare din Franţa şi din ţările francofone, precum şi de motivaţia Facultăţii de Medicină Veterinară de a înfiinţa o linie franceză de învăţământ veterinar.

Excelenţa Sa, Ambasadorul Franţei în România, domnul Philippe Gustin, a apreciat pozitiv faptul că admiterea la Facultatea de Medicină Veterinară este selectivă, că studenţii sunt bine motivaţi, că Facultatea de Medicină Veterinară oferă o curriculă conformă cu legislaţia europeană în domeniu, precum şi de faptul că Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca a dezvoltat colaborări în domeniul educaţiei şi cercetării veterinare cu instituţii de învăţământ superior din Franţa şi alte ţări francofone.

Excelenţa Sa, Ambasadorul Franţei în România şi-a exprimat dorinţa de a reveni la universitatea noastră, iar împreună cu Directorul Institutului Francez, şi-au exprimat disponibilitatea de a include Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca în proiectele AUF – Agence Universitaire de la Francophonie şi ale Institutului Francez, subliniind importanţa includerii studenţilor şi ale familiilor acestora în proiecte comune.