admitere_liceu.jpgPreşedintele, vicepreşedintele şi secretarii care vor face parte din comisiile de la admiterea la liceu vor primi câte 300 lei (pentru cei ale căror comisii au până la 1.000 candidaţi), 350 lei (pentru cei ale căror comisii au peste 1.000 candidaţi) iar membrii (operatori pe calculator) primesc 0,50 lei pentru fiecare fişă de înscriere introdusă în calculator.

Potrivit unui ordin de ministru publicat miercuri pe site-ul MECTS privind modul de plată a personalului didactic care face parte din comisiile pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2012-2013, membrii evaluatori vor primi 1,85 lei/candidat evaluat (probe practice sau orale) sau lucrare evaluată iar asistenţii – 10 lei/persoană.

Cheltuielile de transport – transportul fişelor de înscriere de la centrul de înscriere la centrul judeţean de admitere, transportul listelor cu elevii declaraţi admişi la licee vocaţionale pentru validare şi alte cheltuieli – pentru persoanele care participă în comisiile organizate pentru admiterea în învăţământul liceal sunt achitate din bugetul unităţii de învăţământ/inspectoratului şcolar prevăzut pentru deplasări. AGERPRES