Rezultatele consultării a 1.993 de persoane din mediul universitar asupra politicilor în domeniul educației pentru orizontul de timp 2025 au fost prezentate și discutate în cadrul Conferinței pentru prezentarea rezultatelor consultării Delphi, ce a avut loc în perioada 27 -28 septembrie, la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București. La eveniment au participat peste 150 de reprezentanți ai comisiilor de calitate și cercetare din universitățile românești, împreună cu experții internaționali în studii prospective, Peter Bishop și Roumiana Gotseva.

Conferința a fost organizata în cadrul proiectului Calitate și Leadership pentru Învățământul Superior Românesc, unul din cele șase proiecte strategice finanțate din fonduri structurale pe care le derulează Unitatea Executiva pentru Finanțarea Învățământului Superior, Cercetării, Dezvoltării și Inovării.


„Ne aflam intr-o etapa importanta a proiectului. Împreună cu reprezentanții comisiilor de calitate și cercetare din universități am discutat rezultatele consultării comunității cu privire la politicile în domeniul educației. Consultarea s-a făcut în baza unui chestionar care s-a transmis la peste 1900 de persoane. Am lucrat cu noua paneluri de experți care au dezvoltat propuneri de politici educaționale pe acele domenii pe care, prin consultări succesive, pornind de la analiza stării actuale a învățământului românesc, experții le-au considerat relevante pentru viitorul învățământului superior românesc. Aceasta este doar o parte a consultării publice pe care o realizam cu privire la viitorul educației românești. Cred ca pentru crearea și implementarea unor politici publice performante este necesara o consultare la scara larga a actorilor implicați cât și consolidarea unei mase critice în favoarea schimbărilor de substanță în sistemul de Învățământ superior din România. În domeniul Învățământului superior prin acest proiect vom consulta peste 10.000 de actori din sistem și vom beneficia și de o importanta expertiza internațională” a afirmat Adrian Curaj, director al proiectului Calitate și Leadership pentru Învățământul Superior Românesc.


Politicile publice asupra cărora cele 1.900 de persoane și-au exprimat opinia au fost elaborate pe următoarele domenii:

– Guvernanță, conducere universitară și management

– Cercetare, inovare și protecția proprietății intelectuale

– Profesia universitară

– Societatea cunoașterii

– Etică și valori sociale

– Globalizare/ internaționale

– Calificări și competente

– Calitatea educației

– Dezvoltarea regională și locală


Suportul informatic utilizat, platforma ELPHI, este inovativ atât în concept cât și prin soluția tehnologică fiind o premiera în lume.

Informații suport


Scopul proiectului “Calitate și Leadership pentru Învățământul Superior Românesc” consta în elaborarea unei viziuni strategice privind dezvoltarea sistemului de Învățământ superior românesc la orizontul de timp 2025.
Pentru atingerea acestui obiectiv principal, proiectul are la baza un amplu proces de consultare cu experți și actori cheie din sistem, consultare realizata în mai multe etape (utilizând metodologia de tip foresight).

Pana în prezent, cinci paneluri de experți constituite pe diferite domenii de interes au elaborat un set de analize fundamentale (documentele pot fi accesate aici), pe baza cărora au fost construite scenariile privind viitorul Învățământului superior românesc.
Proiectul “Calitate și Leadership pentru Învățământul Superior Românesc” este unul dintre cele cinci proiecte strategice pentru Învățământul superior derulate de CNCSIS, CNFIS și UEFISCSU și finanțate prin Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.