profesor_curs.jpgPosturile de profesor universitar din facultăţile publice şi private româneşti vor fi ocupate prin concursuri publice, cu cel puţin un examinator din străinătate, potrivit unei hotărâri adoptate în şedinţa de guvern de miercuri.

„În ceea ce priveşte posturile de conferenţiar şi profesor universitar, cel puţin trei membri ai comisiei de concurs trebuie să fie din afara universităţii. Pentru posturile de profesori universitari cel puţin un membru al comisiei de concurs trebuie să fie din străinătate”, a declarat ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu.

De asemenea, candidaţii la posturile de asistenţi, lectori, conferenţiari şi profesori universitari vor depune declaraţii pe proprie răspundere, sub rigorile legii penale, că nu au legături de rudenie şi nici foste sau actuale relaţii comerciale cu vreunul dintre membrii comisiei de concurs.


„Am eliminat tot ceea ce ţine de posibilul nepotism universitar. Persoane care au relaţii de rudenie, care au avut anterior anumite relaţii comerciale cu unii dintre candidaţi nu pot face parte din comisia de concurs şi nu pot să se afle niciunde pe parcursul scoaterii la concurs a acelor posturi. (…) Candidatul declară pe proprie răspundere dacă există sau nu astfel de legături. Desigur, dacă declaraţia pe proprie răspundere este falsă, în mod evident va suporta rigorile legii”, a precizat Funeriu. Pe lângă accesul publicului la concursurile pentru toate gradele universitare, pentru transparentizarea procesului, componenţa comisiilor de concurs pentru posturile de profesor şi conferenţiar universitar va fi publicată în prealabil în Monitorul Oficial, a menţionat ministrul.


„Pentru a asigura maximum de transparenţă, toate interviurile vor fi publice, anunţate transparent, din timp. Între probele de concurs există o probă obligatorie ce constă în expunerea în minimum 45 de minute a planului de dezvoltare profesională”, a detaliat şeful de la Educaţie. Totodată, se elimină limitările de vârstă la ocuparea posturilor în învăţământul superior.


„Acest act normativ pentru prima dată stabileşte clar că meritele profesionale sunt singurele care pot să ducă la obţinerea unui post în învăţământul superior. Nu sunt limitări de vârstă. Singurul criteriu este calitatea judecată prin prisma indicatorilor internaţionali. Altfel spus, criteriile de selecţie vor avea în vedere indicatori recunoscuţi internaţional şi deschiderea internaţională”, a completat Funeriu. Noua metodologie de ocupare a posturilor în învăţământul superior va intra în vigoare după publicarea hotărârii în Monitorul Oficial.


Universităţile vor transmite Ministerului Educaţiei, până pe 30 mai, solicitările pentru numărul de posturi de asistent sau lector universitar, urmând ca posturile scoase la concurs să se încadreze în limita numărului ieşirilor din sistem din aprilie 2009, a precizat ministrul Daniel Funeriu. AGERPRES