Posturile didactice din facultati ar putea fi ocupate si de cetateni UE

Posturile didactice din invatamantul superior vor putea fi ocupate de cetateni romani, de cetateni ai altor state membre ale Uniunii Europene, precum si ai statelor apartinand Spatiului Economic European, potrivit unui proiect de ordonanta publicat pe site-ul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
Potrivit proiectului, prin exceptie, aceste posturi pot fi ocupate cu contract de munca pe o perioada determinata si de cetateni din state terte, in calitate de personal didactic asociat.
Urgenta adoptarii actului normativ rezida in necesitatea crearii bazei legale care sa permita inscrierea cetatenilor din alte state membre ale Uniunii Europene si ai statelor apartinand Spatiului Economic European la concursul pentru ocuparea unui post didactic in invatamantul superior.

Conform initiatorului (MECT), neaprobarea in regim de urgenta a proiectului de act normativ poate conduce la imposibilitatea exercitarii in Romania a profesiei de cadru didactic de catre cetateni din alte state membre ale Uniunii Europene, precum si ai statelor apartinand Spatiului Economic European si la nerespectarea angajamentelor asumate fata de Comisia Europeana pentru transpunerea directivelor comunitare in domeniu.

In prezent, Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, limiteaza dreptul cetatenilor din alte state membre ale Uniunii Europene, precum si ai statelor apartinand Spatiului Economic European de a exercita in Romania profesia de cadru didactic.