danubius_sediu_nou.jpgDe curând, Universitatea „Danubius” din Galaţi a încheiat încă un parteneriat cu instituții culturale brăilene (Teatrul Maria Filotti, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională/ Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Brăila, Biblioteca Județeană „Panait Istrati”, Muzeul Brăilei, Liceul Teoretic „Mihail Sebastian”) cu scopul de a -și uni eforturile de orice natură în vederea descoperirii și inovării didactice din perspectiva realizării progresului școlar.

Pentru a atinge acest scop este nevoie de cunoaștere și exersare a deprinderilor de exprimare și comunicare, adaptate particularităților psihointelectuale și creative ale elevilor prin utilizarea diverselor modalități de cunoaștere, dezvoltare și afirmare a trăsăturilor personalității individuale și sociale.

Obiectivul general al proiectului Potențialul creativ și persoalitatea constă în cunoașterea și valorificarea potențialului intellectual și creative al personalității elevilor privind îmbunătățirea rezultatelor învățării și prevenirea eșecului școlar, facilitarea integrării socio- profesionale a elevilor la sfârșitul ciclului liceal de învățământ.

Astfel, pentru o perioadă de 4 ani, beneficiarii direcți ai proiectului (20 de elevi din clasa a IX -a din Liceul Teoretic Mihai Sebastian Brăila) vor învăța să treacă de bariera unei comunicări deficitare atât între ei cât și în raportul elev- profesor, precum și de insuficienta deschidere către creativitate și originalitate, de multe ori ieșind în evidență imitația și tiparul.

Una dintre modalitățile de pregătire și dezvoltare a acestor elevi este activitatea verbal-artistică, care susține motivațional și valoric dezvoltarea și afirmaea pe multiple planuri a personalității.

Printre rezultatele așteptate ale acestui proiect se numără:

– Imbunătățirea rezultatelor la învățătură și reducerea tendințelor de eschivare de la responsabilitățile școlare ;

– Prevenirea eșecului școlar și a fenomenului de absenteism ;

– Crearea unor produse ca rezultat al potențialului imaginativ și creativ al elevilor: creații literare ale elevilor, etc.