Calendarul examenului de bacalaureat permite tuturor absolvenţilor de liceu care promovează examenul, atât în sesiunea iunie-iulie, cât şi în sesiunea august-septembrie, să se înscrie pentru admiterea în facultăţi, susţine Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, într-un comunicat de presă remis marţi.

„Modalitatea de desfăşurare şi organizare a examenului de Bacalaureat a fost decisă prin OUG nr. 97/9.09.2009 şi OMECI nr. 5.203/23.09.2009. Ulterior, ca urmare a semnalelor venite din partea elevilor şi a profesorilor privind desfăşurarea probelor de competenţe (digitale, lingvistice, comunicare în limba română), conducerea ministerului a decis, prin OMECI nr. 5507/06.10.2009, modificarea calendarului, cu efecte strict asupra probelor mai sus menţionate”.

“Ordinul de ministru nr. 3.855/17.05.2010 privind criteriile generale de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă stipulează, la articolul 3, alineatul 2, că perioadele celor două sesiuni de admitere, formele şi probele de concurs se stabilesc prin metodologie proprie şi se fac publice conform prevederilor legale în vigoare. Mai mult, acelaşi ordin stabileşte ca termen limită pentru concursul de admitere, începerea anului universitar, respectiv 1 octombrie 2010″, se arată în comunicatul de presă.

Potrivit MECTS, universităţilor le revine responsabilitatea corelării calendarului propriilor sesiuni de admitere cu desfăşurarea examenului de bacalaureat, prima şi a doua sesiune. „Ministerul Educaţiei a creat toate premisele necesare pentru ca absolvenţii de liceu care au promovat bacalaureatul să se poate înscrie la studii superioare. În virtutea autonomiei universitare, senatele universităţilor sunt singurele care pot decide asupra calendarului înscrierii la propriile facultăţi”, susţin reprezentanţii MECTS.AGERPRES