Precizări privind modul de plată a profesorilor care participă la examenele naţionale

bacalaureat3.jpgPreşedintele, vicepreşedintele, secretarii comisiilor de organizare şi admitere în învăţământul liceal de stat, în anul şcolar 2010 – 2011, sunt plătiţi cu 300 de lei sau 350 dacă centrul are mai mult de 1.000 de candidaţi, iar membrii comisiei (operatorii de calculator) cu 0,50 lei pentru fiecare fişă de înscriere introdusă în calculator, prevede un ordin al ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Evaluatorii care fac parte din comisiile de admitere din unităţile de învăţământ sunt plătiţi cu 1,85 de lei per candidat, iar asistenţii şi supraveghetorii cu 10 lei de persoană.

Potrivit unui alt ordin de ministru, personalul didactic care face parte din comisiile din unităţile de învăţământ/ comisiile de contestaţii pentru evaluarea naţională a elevilor clasei a VIII-a, evaluatorii sunt plătiţi cu 3 lei pe fiecare lucrare corectată.

Pentru activitatea desfăşurată în evaluarea naţională, persoana responsabilă cu activitatea de comunicaţii virtuale la nivelul inspectoratelor şcolare/ persoana de contact din unitatea de învăţământ/ centrul de comunicare este plătită cu 275 de lei. Preşedintele unei comisii de Bacalaureat este plătit cu 400 de lei dacă sunt până la 450 de candidaţi, 425 de lei dacă sunt peste 450 de candidaţi în acel centru.


Vicepreşedintele comisiei, secretarul, membrii sunt plătiţi cu câte 275 de lei, iar asistentul cu 25 de lei pe zi. Preşedintele de comisie din centre zonale de evaluare este plătit cu 600 de lei dacă sunt până la 1.000 de candidaţi, 625 lei dacă centrul are peste 1.000 de candidaţi. Vicepreşedintele este plătit cu 350 de lei, secretarul cu 300 de lei, un membru cu 275 lei, iar profesorul evaluator cu 4 lei per lucrare corectată. Pentru activitatea desfăşurată în cadrul examenului de Bacalaureat, persoana responsabilă cu activitatea de comunicaţii virtuale la nivelul inspectoratelor şcolare/ persoana de contact din centrul de examen/ centrul de comunicare este plătită cu 300 lei.


Personalul didactic care face parte din comisiile de Bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale sau din comisiile de organizare şi desfăşurare a probei anticipate sau a probei orale la disciplina non lingvistică, susţinute de elevii secţiilor bilingve francofone, este plătit după cum urmează: secretar (cadru didactic cu abilităţi în operarea pe calculator/ informatician) cu 75 lei, un membru cu 75 lei, iar asistentul cu 20 lei pe zi. Profesorul examinator pentru proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română sau în limba maternă, respectiv pentru proba de evaluare a competenţelor digitale este remunerat cu 2 lei/ candidat, pentru proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă modernă cu 3 lei/ candidat, pentru proba anticipată, respectiv pentru proba orală la disciplina non lingvistică, susţinute de elevii secţiilor bilingve francofone cu 2 lei/ candidat.


Profesorii evaluatori care fac parte din comisiile judeţene/ regionale de contestaţii pentru examenul de Bacalaureat sunt plătiţi cu 4 lei pe lucrarea corectată. Personalul didactic care face parte din comisiile de examinare pentru obţinerea certificatului de competenţe profesionale/ atestatului profesional, liceu – filiera vocaţională, este plătit după cum urmează: secretar 75 lei/ persoană, membri evaluatori cu 1,5 lei/ candidat examinat, pentru fiecare cadru didactic. Îndrumătorii proiectului/ lucrării de specialitate sunt plătiţi cu 4,5 lei pe fiecare proiect coordonat şi avizat favorabil pentru susţinere. AGERPRES