dictionar_praxiologic.jpgEditura Paralela 45 anunţă apariţia în premieră a Dicţionarului Praxiologic de Pedagogie, o lucrare adresată pregătirii studenţilor, profesorilor, precum şi tuturor celor interesaţi de actul educaţional. Potrivit unui comunicat al Editurii Paralela 45, lucrarea, realizată de un colectiv de autori coordonat de prof. dr. Muşata Dacia-Bocoş, constituie prima sinteză de acest tip apărută în Romania, elaborată în mai multe volume şi care îşi propune definirea conceptelor şi sintagmelor pedagogice relevante în prezent în studiul ştiinţelor educaţiei.

În cele 376 de pagini, primul volum al seriei (literele A-D) cuprinde un set de aplicaţii generale pentru diferite concepte şi sintagme, care pot fi realizate individual sau în grup şi care sprijină: formarea şi dezvoltarea competenţei de a reflecta – individual şi colectiv – la diverse problematici, topici, probleme circumscrise ştiinţelor educaţiei; exersarea flexibilităţii cognitive în abordarea teoretică şi aplicativă a diferitelor problematici pedagogice, curriculare, didactice, manageriale; dezvoltarea competenţelor acţionale – de informare şi documentare, de activitate intelectuală (individuală şi în grup), de analiză reflexivă (individuală şi colectivă), critic-constructivă şi de argumentare; demersurile de relaţionare cu cei din jur şi empatizarea cu ei, colaborarea şi lucrul în grup.

La finalul fiecărei grupări de cuvinte/sintagme care încep cu o anumită literă se prezintă o listă bibliografică, ce reuneşte titluri de lucrări pedagogice şi site-uri cu resurse pedagogice, curriculare, legislative (în vigoare la data elaborării dicţionarului) etc., care fundamentează problematicile vizate prin termenii explicitaţi, precizează sursa citată. AGERPRES