uvvg_cajal1.jpgUniversitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a organizat, în premieră europeană, la Sinagoga neologă din Arad, Simpozionul Național „Academician Nicolae Cajal – Fondatorul imunologiei moderne din România”.

La importantul eveniment științific au participat Irina Sanda MARIN-CAJAL – Preşedintele Fundației „Academician Nicolae Cajal”, subsecretar de Stat în Ministerul Culturii și Patrimoniului Național; Carmen Dumitriu, vicepreședinte al Fundației „Acad. Nicolae Cajal”, Prof. univ. dr Aurel ARDELEAN – Preşedintele Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad; Prof. univ. dr. Coralia Adina COTORACI – Rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad; IPS Timotei Seviciu – Arhiepiscop al Aradului; Prof. univ. dr. Marius GREC – Decanul Facultății de Științe Umaniste, Politice și Administrative din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș”din Arad; Prof. univ. dr. Liana MOȘ – Decanul Facultății de Medicină, Farmacie și Medicină Dentară din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș”din Arad; Ing. Ionel SCHLESINGER – Preşedintele Comunităţii Evreilor din Arad; Prof.univ.dr. Francisc SCHNEIDER din cadrul Facultății de Medicină, Farmacie și Medicină Dentară a Universității de Vest „Vasile Goldiș”din Arad, cadre didactice, studenți și masteranzi.

Prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiș”, a subliniat personalitatea marcantă, care a fost „profesorul și academicianul Nicolae Cajal, întemeietor de școală modernă de imunologie și virusologie, dar și al Facultății de Medicină din cadrul Universității de Vest Vasile Goldiș. Omagiem respectul deosebit al domnului academician față de viaţă și față de mintea omului. ‘Când le ceri ceva unora dintre prieteni, prietenia lor ia brusc sfârşit. Ca și cum n-ar fi dăinuit niciodată. Aceştia nu pot și nu știu adesea să dea, să fie generoşi, să sară în ajutor. Nu văd prietenia precum un act sacru, la bine și la rău, aidoma unei căsătorii întru spirit, căci sunt obişnuiţi să ceară. Pentru ei, prietenia este o relaţie de interes înveşmântată opulent, nu un schimb de suflet. Cu Profesorul Nicolae Cajal lucrurile stăteau cu totul altfel. Deveneai o persoană mai preţuită dacă îi ofereai ocazia să iţi vină în ajutor. Și nu ca să te oblige, ca să-ţi poată cere ceva la rândul lui. El primea problema ta ca pe o provocare. Pentru sufletul și pentru inteligența sa. Un lucru căruia tu nu puteai să-i dai de capăt, el se străduia să-l lămurească. Nu te putea lăsa în voia sorții. Chiar dacă-l cunoşteai de puțină vreme, acest lucru nu conta absolut deloc. Simţea că-i de datoria lui să dezlege nodul gordian, căci de tăiat nu l-ar fi lăsat inima’. Câteva cuvinte ale lui Peter Sragher, care m-au impresionat în mod deosebit și m-au făcut să-l simt foarte aproape, am dorit să le aduc în fața dumneavoastră, deoarece datoria mea nu este numai aceea de a-l omagia pe Nicolae Cajal, dar și aceea de a omagia moştenirea lăsată de academicianul Nicolae Cajal. Doamna Irina Cajal spunea: ‘tata a știut întotdeauna să găsească acele soluții în care cu minim de compromis să obțină salvarea unor vieți’. Moştenirea lui Cajal, este mai presus de orice, o adevărată credință cu privire la respectul față de viață și față de mintea omului.”

Prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul UVVG, i-a acordat, în numele Senatului Universitar, d-nei ministru Irina Sanda Marin-Cajal, președintele Fundaţiei „Academician Nicolae Cajal”, subsecretar de stat în Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, Medalia și Brevetul UVVG, pentru contribuția adusă la promovarea învățământului medical.

Irina Sanda Marin-Cajal, președintele Fundaţiei „Academician Nicolae Cajal”, subsecretar de stat în Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, a precizat: „Este un privilegiu pentru mine și pentru d-na Carmen Dumitriu, vicepreședintele Fundației Academician Nicolae Cajal, să ne aflăm la Arad pentru a dezveli o statuie dedicată academicianului, cercetătorului, profesorului, patriotului, care a fost doctorul Nicolae Cajal. În această minunată localitate, a cărui istorie numără peste 20 de secole, unde multiculturalitatea este o realitate ce sporește frumusețea și activitatea sa, unde împreună cu dl. prof. univ. dr. Aurel Ardelean și mulți alţi oameni de mare valoare au încercat să dea aripi unui vis numit Universitatea de Vest Vasile Goldiș, a fost aşezată o statuie a lui Nicolae Cajal, nu doar pentru a omagia un om, ci pentru a vorbi peste timp de școala românească de medicină, despre solidaritate bazată pe respect. Mulțumesc pentru această cinste și mai ales pentru prietenia voastră și pentru încrederea în valori pe care Nicolae Cajal le-a slujit toată viața. ‘Poate cea mai importantă activitate a mea în afara laboratorului a fost cea de profesor’, așa spunea tatăl meu. Îi mulțumesc prof. univ. dr. Aurel Ardelean și dlui. Cătălin Munteanu care l-a cunoscut pe tata în ultimul an al vieți sale și a reușit să redea figura tatălui meu așa cum a fost el, un om modest, care a vrut să ajute pe oricine la orice ceas din zi sau din noapte. Tata spunea că este un privilegiu pentru noi să ajutăm pe oricine are nevoie. Acest lucru se continuă și în zilele noastre prin tata, chiar dacă el nu mai e”.

Carmen Dumitriu, vicepreședintele Fundației „Academician Nicolae Cajal”, a precizat că „Evenimentul a fost o premieră europeană și felicit locuitorii acestei obști, pentru că, într-o sinagogă a avut loc un simpozion de științe medicale în care s-au prezentat cercetări foarte interesante ale colectivului Facultății de Medicină de la Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad. Acest bust înseamnă prezența spiritului de solidaritate, spiritului de omenie, spiritului de dragoste față de oameni, pentru că cel mai important lucru pe care l-a reprezentat academicianul Nicolae Cajal a fost dragostea față de oameni. Domnia sa locuia într-un cartier de oameni foarte săraci și noaptea venea cineva și bătea la uşă, iar dl. profesor întreba „pe cine și ce doare ca să știu cu ce medicamente să vin la ușă”. Acesta a fost Nicușor Cajal, cum îi plăcea lui să se recomande, omul care a iubit oamenii”.

Simpozionul Național „Academician Nicolae Cajal – Fondatorul imunologiei moderne din România” a fost urmat de ceremonia de dezvelire a bustului Academicianului Nicolae Cajal, la Sinagoga Ortodoxă, în prezența autorităților locale și a sculptorului Cătălin Munteanu.

Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității de Vest „Vasile Goldiș”, a subliniat: „A fost o zi deosebită în istoria Universității de Vest Vasile Goldiș. Comunitatea noastră academică a adus un omagiu academicianului Nicolae Cajal, președinte al Academiei de Științe Medicale. Cu prilejul acestei manifestări am ținut să ridicăm acest bust al academicianului, aici la Arad, în prezența d-nei. Irina Cajal, fiica dânsului și a unor mari personalități. Lucrarea aparţine sculptorului Cătălin Munteanu și este amplasată în fața Sinagogii vechi din municipiul nostru, o sinagogă istorică. Academicianul Nicolae Cajal, în urmă cu 25 de ani, când am pregătit deschiderea Universității, conform legislației, din partea Academiei de Științe Medicale, a urmărit realizarea unor standarde pentru învățământul medical, care au fost împlinite pentru acea vreme de către Universitate, iar azi avem învățământ medical la Universitatea de Vest Vasile Goldiș. Acest omagiu se îndreaptă spre academicianul Cajal, care ne-a dat multe sfaturi, a fost un întemeietor de școală virusologică și imunologică la nivel național. A avut o contribuţie ştiinţifică deosebită la dezvoltarea acestor ramuri ale medicinei și numele lui va rămâne scris cu litere de aur în istoria Universității noastre”.

Nicolae Cajal (1919-2004), a fost Membru al Academiei Romane și Președintele Federației Comunităților Evreieşti din România. Nicolae Cajal a fost atras încă din timpul studiilor universitare de domeniul microbiologiei, a lucrat ca intern în laboratoare de spital, iar din 1944 în laboratoarele Catedrei de Bacteriologie și – din anul 1945 – ale Catedrei de Inframicrobiologie (Virusologie) ale Facultății de Medicină – București. S-a format ca specialist microbiolog și virusolog sub conducerea prof. dr. Ștefan S. Nicolau, savant cu contribuții numeroase în domeniu.