Din luna ianuarie Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi și compania DB Schenker susțin funcționarea primei grupe de învățământ fără frecvență la nivel primar. Aceasta a fost înființată în municipiul Iași în cadrul Școlii gimnaziale „Alexandru Vlahuță”. Proiectul „Educația – șansa copiilor aflați în dificultate” contribuie la realizarea unui obiectiv major pentru Asociația Salvați Copiii, cel de a reduce abandonul școlar în rândul copiilor aflați în dificultate din două comunități defavorizate din Iași, zona Șes Bahlui – cartier Dacia și zona căminelor Cantemir.

În perioada iulie – decembrie 2016, 60 de copii aflați în dificultate ce locuiesc în zona Cantemir și zona Șes Bahlui – cartier Dacia și părinții acestora (30 de persoane) au beneficiat zilnic, prin intermediul celor două Centre educaționale ale Asociației Salvați Copiii Iași, de servicii de recuperare psiho-socio-educaționale: activităţi ludice, interactive, creative care au ca obiectiv să dezvolte la copii strategii eficiente de a face faţă problemelor caracteristice grupului de vârstă; activităţi de recuperare şcolară, activități de alfabaetizare, de formare a deprinderilor de citire-scriere și de calcul matematic, consiliere vocaţională şi formarea deprinderilor de viaţă independentă; activităţi de relaxare şi joc; activități informative cu privire la importanța educației și cu privire la drepturile copiillor; sprijin material, constând în haine, rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte, medicamente; monitorizare şi supraveghere constantă a evoluţiei copiilor în cadrul activităţilor desfăşurate, dar și a performanțelor școlare.

Scopul principal al serviciilor oferite în cadrul Centrelor Educaționale a fost de a crea un cadru instituţional care să asigure copiilor un mediu propice pentru recuperare și dezvoltare, pentru construirea unor norme de relaţionare şi pentru însuşirea unor abilităţi necesare pentru integrarea lor socială. În paralel cu serviciile psiho-socio-educaţionale dezvoltate pentru copii, serviciile sociale au avut și o componentă de formare și dezvoltare a abilităţilor parentale a părinţilor acestor copii. Valoarea totală a proiectului a fost de 77.000 lei, din care 70.000 lei reprezintă finanţare nerambursabilă, iar 7.000 lei reprezintă contribuţia beneficiarului.