Academia Română a premiat la sfârşitul lui 2009 cele mai bune lucrări ştiinţifice din diferite domenii de cercetare.

Pentru anul 2009, la secţiunea filosofie, profesorului Ioan Biriş, de la Universitatea de Vest din Timişoara, i s-a acordat premiul „Mircea Florian” pentru lucrarea „Totalitate, sistem, holon”, o lucrare pe cât de interesantă, pe atât de densă şi riguroasă.

Comisia de acordare a premiilor a remarcat la lucrarea profesorului Ioan Biris originalitatea demersului, profunzimea analizelor, amploarea şi anvergura analitică, stăpânirea unor domenii întinse, de la ştiinţele sociale până la filosofia fizicii, dar mai ales reuşita construcţiei unei logici a totalităţilor, proiect novator pe plan naţional şi internaţional.

Menţionăm că în 2008, un alt profesor al Universităţii de Vest din Timişoara, Silviu Cerna a primit premiul Academiei Române „Victor Slăvescu”, în domeniul ştiinţelor economice, juridice şi sociologie pentru lucrarea „Teoria zonelor monetare optime” apărută în 2006 la Editura Universităţii de Vest din Timişoara. Lucrarea prezintă baza teoretică a procesului de unificare monetară şi experienţa practică acumulată în lume în acest domeniu.