Premii de excelenta pentru profesorii din Medgidia

Primaria Medgidia va acorda o serie de premii de excelenta pentru cadrele didactice din Medgidia, ca urmare a activitatii depuse in anul scolar 2007 – 2008. Reprezentantii Primariei au precizat ca premiile de excelenta se vor acorda pe baza unui raport de activitate intocmit chiar de catre candidatii la aceste premii.
O conditie obligatorie pentru primirea premiului este obtinerea calificativului anual “foarte bine”. Printre criteriile care fac parte din regulamentul de acordare se numara realizarea de performante deosebite in activitatea didactica, activitati complexe cu valoare instructiv – educativa, implicarea in activitatile comunitatii locale.

„Educatia constituie o prioritate in progresul unei comunitǎti, pentru cǎ fǎrǎ educatie nu putem descoperi provocǎrile societǎtii si mai ales nu le putem face fatǎ. Doresc ca prin aceste premii de excelenta sa recompensam cadrele didactice care se remarca in scoala, in comunitate si care contribuie la dezvoltarea invatamintului din Medgidia. Imi doresc ca profesorii sa se implice in acest proiect, iar in acest sens am organizat intilniri in fiecare unitate de invatamint”, a declarat primarul Dumitru Moinescu.