usamvis_agronomiada.jpgStudenţii Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi au reuşit să obţină rezultate foarte bune în cadrul competiţiei studenţeşti „Agronomiada” 2012. La ediţia a 24-a a concursului studenţesc care a avut loc la Bucureşti, în perioada 10 – 13 mai 2012, de la Universitatea ieşeană au participat 54 de studenţi şi 13 cadre didactice.

Delegaţia USAMV Iaşi s-a întors de la „Agronomiadă” cu 22 de premii, studenţii ieşeni reuşind să se claseze pe locuri fruntaşe atât la probele din cadrul concursului profesional-ştiinţific, cât şi la competiţiile sportive.

Evenimentul studenţesc, găzduit în acest an de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Bucureşti, a constat într-o competiţie la mai multe discipline profesionale din cadrul agriculturii, horticulturii, zootehniei şi medicinii veterine şi trei sportive (fotbal, volei şi pescuit sportiv). Studenţii USAMV Iaşi au reuşit să obţină câte şase locuri I şi II, şapte locuri III şi trei menţiuni. La „Agronomiada” 2012 au concurat toate universităţile agronomice din România, Facultatea de Agricultură şi Horticultură din cadrul Universităţii Craiova şi Universitatea Agrară de Stat din Republica Moldova. Anul viitor, concursul profesional-ştiinţific şi sportiv, „Agronomiada”, se va desfăşura la Timişoara.