gangu_alin.jpgAlin Fănel Gangu, masterand în anul II la programul de masterat Ştiinţe penale din cadrul Universităţii „Danubius” din Galați, a câştigat Premiul I la Sesiunea Internaţională de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti „Zilele Cercetării Ştiinţifice Studenţeşti din Universitatea Constantin Brâncuşi”, eveniment organizat de Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu în colaborare cu Liga Studenţilor din UCB.

Ineficienţa practică a camerei preliminare, instituţie nouă a dreptului procesual penal, reflectată asupra garanţiilor procesual penale, asupra condiţiilor de celeritate cât şi asupra costurilor, a fost subliniată în cercetarea ştiinţifică a masterandului Alin Fănel Gangu, fiind propusă abrogarea acestei instituţii.

La eveniment au participat studenţi şi masteranzi din toată ţara care au avut posibilitatea de a-şi prezenta propriile realizări şi creaţii, de a-şi valorifica aptitudinile creative şi inovatoare, precum şi de a face schimb de opinii şi idei valoroase.