danubius_avocati.jpgPalatul de Justiţie din Galaţi a găzduit pe 17 aprilie un concurs de procese simulate cu tema generică “Drepturile omului” . Concursul a fost organizat de Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice a Universităţii “Dunărea de Jos”, fiind antrenate patru echipe: trei ale universităţii organizatoare şi una a Universităţii “Danubius”.

Speța a fost încălcarea inviolabilităţii corespondenţei invocată de un angajat căruia i-a fost desfăcut contractul de muncă pe motiv că nu a respectat una dintre clauzele stabilite în contract: interdicţia de a folosi echipamentele tehnice ale firmei în scop personal.După o săptămână de monitorizare a convorbirilor angajatului, angajatorul, după ce i-a prezentat materialul, a luat decizia de a-l demite. Epuizând toate căile de atac din ţară, angajatul ajunge la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Studenţii Alin Fănel Gangu şi Octavian Laurenţiu Toderașcu, de la Universitatea “Danubius”, au trebuit să se pregătească atât pentru acuzare cât şi pentru apărare, neştiind, până în ziua concursului, în care parte a baricadei vor sta. Sorţii au hotărât ca echipa Danubius să reprezinte în speţa dată pârâtul (Ministerul public), studenţii prezentând în 15 minute pledoaria şi apoi răspunzând întrebărilor Vice-Preşedintelui instanţei fictive reprezentat de adevăratul Preşedinte al Secţiei Civile a Tribunalului Galaţi, Doru Benescu. Din completul de judecată, care a fost şi juriul acestui concurs, au mai făcut parte şi domnul judecător Alexandru Bleoancă, Preşedinte al acestui complet de judecată dar şi avocatul Nora Daghie, cadre didactice la Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice a Universităţii “Dunărea de Jos”.

Înainte de începerea dezbaterii fondului, studenţii danubieni au observat şi invocat faptul că instanţa nu este constituită legal, lipsind grefierul. Dacă în cazul apărării lucrurile erau mai simple, în cazul acuzării, unul dintre puţinele aspecte procesuale care a condus la obţinerea Premiului I, a fost opunerea danubienilor prin argumente fundamentate juridic faţă de ridicarea excepţiei referitoare la administrarea probei de către echipa adversă, câştigătorii invocând depăşirea fazei în care această excepţie putea fi invocată.
Completul de judecată a remarcat faptul că studenţii danubieni sunt foarte bine pregătiţi şi a hotărât ca echipa acestora să câştige Premiul I. Şi echipele studenţilor de la Dunărea de Jos s-au prezentat foarte bine, aceştia formulându-şi pledoariile mai mult pe latura creativă şi mai puţin pe aspecte de procedură, dintr-un motiv obiectiv: nu au parcurs încă disciplina drept procesual civil, fiind în anul III. Totuşi, juriul a hotărât să acorde un acelaşi premiu dar secund uneia dintre echipele facultăţii organizatoare, formată din studenţii Diana Padină şi Adrian Chiper.

Este al treilea an consecutiv în care echipa coordonată de asist. univ. dr. Ana Alina Dumitrache participă la astfel de activităţi, în competiţie strânsă cu sute de colegi din ţară dar şi din Republica Moldova de la universităţi de renume, precum: Universitatea Babeş Bolyai din Cluj, Academia de Poliţie “Al. I. Cuza” din Bucureşti, Universitatea de Vest din Timişoara etc. şi obţine Premiul I.
În anul 2011, în cadrul Sesiunii Internaţionale de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti “Sententia”, organizată de Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, studenţii Facultăţii de Drept a Universităţii “Danubius” au câştigat Premiul I, cu lucrarea Insulta şi calomnia – între a fi sau a nu fi incriminate în legislaţia penală a României aceasta fiind tema de cercetare a studentului Alin Fănel Gangu. În anul următor, acelaşi student în echipă cu o altă colegă, Ana Maria Ciortan, a câştigat Premiul I la secţiunea Drept Public din cadrul Sesiunii Internaţionale de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti a Facultăţii de Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu – Jiu.