upa_marca1.jpgPreşedintele Fundaţiei Academice „Petre Andrei”, Prof. univ. dr. Doru Tompea, care deține și funcția de Rector al Universităţii „Petre Andrei” din Iaşi, a ridicat, pe 7 iulie, de la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, certificatele de marcă nr. 97225, 97226 şi 97227 privind mărcile Universitatea „Petre Andrei”, Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi şi Fundaţia Academică „Petre Andrei”. Titularul acestor trei mărci este Fundaţia Academică „Petre Andrei”.

Conform art. 36 din Legea nr. 84/1998 republicată, privind mărcile şi indicaţiile geografice, înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii.

Titularul mărcii poate cere instanţei judecătoreşti competente să interzică terţilor să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimţământul său:

a) un semn identic mărcii, pentru produse sau servicii identice celor pentru care marca a fost înregistrată;

b) un semn pentru care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă şi din cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepţia publicului, incluzând riscul de asociere între semn şi marcă.

În acest sens, titularul mărcii poate cere să fie interzise terţilor, în special, următoarele acte:

a) aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje;

b) oferirea produselor sau comercializarea ori deţinerea lor în acest scop sau, după caz, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn;

c) punerea în liberă circulaţie, exportul, importul, plasarea sub un regim vamal suspensiv sau economic, precum şi acordarea oricărei alte destinaţii vamale, aşa cum acestea sunt definite în reglementările vamale, produselor sub acest semn;

d) utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate.

În conformitate cu prevederile art. 90 din acelaşi act normativ, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă de la 50.000 lei la 150.000 lei săvârşirea, fără drept, a următoarelor fapte:

a) contrafacerea unei mărci;

b) punerea în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare şi care îl prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, Fundaţia Academică „Petre Andrei” va autoriza Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi să utilizeze marca având acelaşi nume. Dreptul de a utiliza marca va fi condiţionat de respectarea unor standarde înalte de calitate privind activitatea didactică şi de cercetare şi de respectarea legislaţiei academice în vigoare. Astfel, Fundaţia Academică „Petre Andrei” va veghea la parcursul universităţii pe care a înfiinţat-o.

Totodată, folosirea fără drept a mărcilor Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi sau Universitatea „Petre Andrei” va atrage răspunderea civilă şi penală a persoanelor care nu înţeleg să respecte dreptul de proprietate asupra mărcilor menţionate. În acest sens, Preşedintele Fundaţiei Academice „Petre Andrei”, Prof. univ. dr. Doru Tompea, va notifica toate instituţiile media cu privire la faptul că prestarea de servicii de publicitate în folosul altor persoane decât titularul mărcii va angaja răspunderea acestora.