Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat că au fost găsite „nereguli grave” în urma unui control la Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, iar un raport a fost trimis către Curtea de Conturi, Agenţia Naţională de Integritate şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Bucureşti.

„Nereguli grave care privesc registrele de intrări-ieşiri ARACIP. Sunt mai multe lucruri extrem de grave care sunt menţionate în raportul Corpului de control, sunt atât de grave încât depăşesc limitele de competenţă ale Ministerului Educaţiei. Raportul Corpului de control a fost trimis astăzi către Curtea de Conturi, către Agenţie Naţională de Integritate şi către Parchetul de pe lângă Judecătoria Bucureşti”, a spus ministrul, într-o conferinţă de presă.

Potrivit acestuia, preşedintele ARACIP, Şerban Iosifescu, a fost eliberat din funcţie.

„Cererea preşedintelui ARACIP a fost înregistrată la Ministerul Educaţiei în 7 aprilie 2020 pentru menţinerea în funcţia de preşedinte. Această prelungire se poate aproba anual conform legii 253. Anul acesta nu am înregistrat solicitări de menţinere în activitate. Pe cale de consecinţă, a fost emis ordinul de eliberare din funcţie a domnului preşedinte Iosifescu Şerban Constantin din funcţia de preşedinte ARACIP. (…) Din data de 10 mai, oricum din luna mai avem o problemă cu legalitatea exercitării funcţiei de preşedinte, lucrurile fiind constatate pe parcursul controlului. Referitor la activitatea specifică cu colaboratori externi, niciun document din categoria registrelor colaboratorilor externi dintre cele care au fost puse la dispoziţia membrilor echipei de control nu are număr de înregistrare, deci nu este înregistrat niciun document de acest fel”, a arătat ministrul.

El a spus că au fost identificate 10 nereguli de către Corpul de control. „Din păcate, au fost identificate 10 nereguli pe care le trec în revistă. La nivelul ARACIP există o comunicare defectuoasă cu furnizorii de educaţie, funcţionarea acestora fiind grav afectată, mai multe hotărâri ale BEX ARACIP au fost emise cu încălcarea prevederilor legale în vigoare şi cu încălcarea competenţelor legale. În hotărârile BEX apar inclusiv indicatori de performanţă altfel decât sunt reglementaţi de Legea Educaţiei. (…) Trei – au fost indentificate situaţii în care există premisele încălcării regimului juridic privind conflictul de interese. Spre exemplu, dosare juridice în care conducerea ARACIP are dublă calitate – de reclamant în calitate de persoană fizică şi de pârât în calitate de reprezentant al instituţiei. Au fost constatate şi alte situaţii în care există premisele încălcării regimului juridic privind conflictul de interese”, a arătat Cîmpeanu.

Potrivit acestuia, au fost constatate nereguli cu privire la stabilirea taxelor de autorizare şi acreditare. „S-a refuzat punerea la dispoziţie a echipei de control a Ministerului Educaţiei. Raportul va fi înaintat pentru clarificare Curţii de Conturi. Au fost constatate nereguli privind angajarea şi prestarea efectivă a activităţii de către anumite persoane remunerate în ARACIP. Evaluarea conducerii ARACIP este realizată de personalul din subordinea acesteia fără nicio bază legală. Ultima a fost făcută în anul 2007. Registrul special al organizaţiilor furnizoare de educaţie care au organizat şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară nu are niciun număr de înregistrare fiind constatate multiple nereguli cu privire la activitatea ARACIP de analiză a solicitărilor acestei categorii de furnizori de educaţie”, a mai susţinut ministrul. AGERPRES