traian-basescu3.jpgPreşedintele Traian Băsescu a trimis, vineri, CCR o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale, afirmând că în forma trimisă spre promulgare există prevederea potrivit căreia patrimoniul instituţiilor de învăţământ superior particulare şi confesionale particulare este proprietatea privată a fondatorilor şi nu a persoanei juridice.

„Învederăm că Legea pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, transmisă Preşedintelui României spre promulgare, este neconstituţională deoarece contravine dispoziţiilor art. 44 alin. (1) din Constituţia României, potrivit cărora ‘dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate’, dispoziţiilor art. 44 alin. (2) din Constituţia României conform cărora ‘proprietatea privată este garantată în mod egal de lege, indiferent de titular’, precum şi prevederilor art. 32 alin. (6) din Constituţia României, care garantează autonomia universitară”, se arată în sesizarea preşedintelui.

Traian Băsescu atrage atenţia cu privire la faptul că prevederea conţinută de legea transmisă spre promulgare, potrivit căreia patrimoniul instituţiilor de învăţământ superior particulare şi confesionale particulare este proprietatea privată a fondatorilor şi nu a persoanei juridice, constituie o „îngrădire a dreptului de proprietate asupra propriului patrimoniu al acestor instituţii de învăţământ superior, ca persoane juridice”.

În acelaşi timp, prevederile potrivit cărora dispoziţia asupra patrimoniului instituţiei de învăţământ superior este condiţionată de acordul fondatorilor limitează acest drept ca parte componentă a dreptului de proprietate al persoanei juridice, se mai arată în sesizarea transmisă CCR.

„De asemenea, art. 123 alin. (2) al Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 stabileşte că ‘autonomia universitară dă dreptul comunităţii universitare să îşi stabilească misiunea proprie, strategia instituţională, structura, activităţile, organizarea şi funcţionarea proprie, gestionarea resurselor materiale şi umane’. Astfel, prevederile pct. 14 al articolului unic al legii transmise spre promulgare, prin care dreptul de dispoziţie asupra patrimoniului propriu al instituţiilor de învăţământ superior particulare şi confesionale particulare este condiţionat de acordul fondatorilor încalcă principiul constituţional al autonomiei universitare”, susţine preşedintele.
Legea pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 a fost adoptată de Senat, în calitate de Cameră decizională, în data de 23 aprilie. AGERPRES