Preşedintele Iohannis cere Parlamentului reexaminarea legii privind catalogul şcolar online

Preşedintele Klaus Iohannis a trimis Parlamentului, spre reexaminare, actul normativ pentru completarea art. 70 din Legea Educaţiei Naţionale, care are ca obiect introducerea unor noi dispoziţii privind înfiinţarea catalogului şcolar online, ca platformă pentru publicarea zilnică a notelor şi absenţelor elevilor.

Şeful statului arată, în cererea de reexaminare transmisă preşedintelui Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, că potrivit alin. (6) introdus la art. 70 al Legii 1/2011, prin legea supusă reexaminării, înfiinţarea şi gestionarea permanentă a catalogului şcolar online intră în responsabilitatea unităţilor de învăţământ preuniversitar şi apreciază că această reglementare este insuficientă, deoarece poate determina o aplicare neunitară a legii.

“Textul normativ nu prevede modalitatea de punere în aplicare a acestor noi dispoziţii şi nici nu creează posibilitatea pentru legiuitorul secundar, respectiv autorităţile publice centrale sau locale, să stabilească reguli precise referitoare la înfiinţarea şi gestionarea catalogului şcolar online, care să asigure implementarea unitară, de către toate unităţile de învăţământ preuniversitar”, se precizează în cererea de reexaminare.

Potrivit preşedintelui Iohannis, legea transmisă la promulgare nu prevede nici sursele de finanţare prin care se poate realiza şi întreţine această platformă şcolară online. “Având în vedere că acest catalog şcolar conţine date cu caracter personal, considerăm că este obligatoriu ca textul legii să conţină dispoziţii exprese, prin care să se asigure protecţia acestor date”, spune Iohannis, în cererea de reexaminare.

Şeful statului consideră că plasarea acestei noi reglementări în conţinutul actului normativ este realizată prin completarea art. 70 din Legea 1/2011 referitor la organizarea şi funcţionarea bibliotecilor şcolare şi centrelor de documentare şi informare, articol prevăzut la capitolul privind Curriculumul învăţământului preuniversitar, nu respectă exigenţele de tehnică legislativă, potrivit cărora prevederile modificate sau care completează actul normativ trebuie să se integreze armonios în documentul supus modificării ori completării, asigurându-se unitatea de stil şi de terminologie, precum şi succesiunea normală a articolelor.

“Întrucât notele elevilor exprimă, potrivit art. 71 alin. (3) din Legea 1/2011, rezultatele evaluării şcolare, considerăm că ar fi oportun ca dispoziţiile privind înfiinţarea catalogului şcolar online să vizeze, mai degrabă, completarea normelor din Legea 1/2011 referitoare la evaluarea rezultatelor învăţării”, se mai precizează în cererea de reexaminare. AGERPRES