Prezenţa la proba obligatorie a profilului din cadrul examenului de Bacalaureat care a avut loc marţi a fost, la nivel naţional, de 96%, informează Ministerul Educaţiei, iar 45 de candidaţi au fost eliminaţi pentru „fraudă sau tentativă de fraudă”.

Astfel, au susţinut lucrări scrise la una dintre cele două discipline ale probei (Matematică şi Istorie) 120.070 de candidaţi (96%) din totalul celor 125.349 de candidaţi care s-au înscris. Nu s-au prezentat 5.234 de candidaţi.

„Pentru fraudă sau tentativă de fraudă” au fost eliminaţi 45 de candidaţi şi nu vor mai avea dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului.

Următoarea probă (proba la alegere a profilului şi a specializării) va avea loc miercuri, în timp ce ultima probă din această sesiune (limba şi literatura maternă) este programată joi, 1 iulie.

Primele rezultate vor fi afişate în data de 5 iulie, până la ora 12,00.

Contestaţiile pot fi depuse/transmise în aceeaşi zi, în intervalul orar 12,00 – 18,00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situaţie, candidaţii completează, semnează şi depun/transmit prin mijloace electronice şi o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. Pentru candidaţii minori, declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 9 iulie.

În conformitate cu prevederile art. 5 şi ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor – RGPD/GDPR), rezultatele vor fi publicate prin anonimizarea numelui şi a prenumelui candidatului. AGERPRES