afis_asls.jpgAsociaţia Studenţilor de la Limbi Străine (ASLS România) organizează, în perioada 13-15 aprilie, prima ediţie a programului de Prezentare a Masteratelor de la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine.

„Ridicându-se la standardele prestigioase ale Universităţii Bucureşti, programele de masterat ale Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine asigură o pregătire multilaterală şi se adresează unor interese profesionale dintre cele mai variate, formând specialişti capabili să lucreze în instituţii din ţară şi din Uniunea Europeană”, susţin reprezentanţii instituţiei de învăţământ superior.

În cadrul programelor de masterat se lucrează împreună cu experţi şi traducători calificaţi sau cu profesori cu experienţă îndelungată. De asemenea, studenţilor li se oferă instrumentele necesare pentru a fi capabili să exceleze în domeniile lor de activitate prin dobândirea cunoştinţelor de limbaje specializate. Fiecare masterat oferă numeroase oportunităţi de participare la diferite concursuri naţionale şi internaţionale, şanse de a participa la stagii de internship avantajoase şi oportunităţi de muncă la firme şi întreprinderi de succes.

Scopul unui asemenea tip de masterat este să ofere absolvenţilor cât mai multe oportunităţi pe piaţa muncii. Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine oferă următoarele programe de masterat: Studii culturale britanice, Studii americane, Lingvistica limbii engleze: metode şi aplicaţii, Studii franceze şi francofone, Strategii comunicaţionale interculturale literare şi lingvistice, Studii est-asiatice, Spaţiul islamic: societăţi, culturi şi mentalităţi, Studii de cultură rusa şi limba rusă pentru afaceri, Cultura şi limbajul organizaţiilor europene, Formarea interpreţilor de conferinţa, Traducerea textului literar contemporan, Traduceri specializate şi studii terminologice, Studii medievale. Evenimentul de prezentare a masteratelor îi vizează în primul rând pe studenţii din anii terminali ai Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine şi este recomandat tuturor studenţilor care doresc să îşi continue studiile postuniversitare în această direcţie. AGERPRES