Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad continuă, în această perioadă, acţiunile de orientare şcolară pentru anul universitar 2018-2019. În acest sens, zilele trecute, conf.  univ.  dr. Creţ Daniela, reprezentant Erasmus al Facultăţii de Ştiinţe Juridice, însoţită de lector univ. dr. Mara Teodor, director al Departamentului de Drept privat, au efectuat o vizită la prestigiosul Colegiu Economic Arad, unde au prezentat, elevilor, oferta educaţională a universităţii.

La activitatea desfăşurată, cu această ocazie, în sala festivă a Colegiului Economic, au participat numeroşi elevi şi cadre didactice ale unităţii de învăţământ. Lector univ. dr. Mara Teodor a menţionat retrospectiv aspecte referitoare la înfiinţarea Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad şi a reliefat importanţa efectuării studiilor universitare pentru reuşita pe plan profesional a fiecărei persoane.

Conf. univ. dr. Daniela Creţ a evidenţiat perspectivele profesionale ale absolvenţilor Facultăţii Ştiinţe Juridice şi a subliniat oportunităţile deosebite oferite de programul Erasmus pentru studenţii tuturor facultăţilor universităţii. „Elevii prezenţi au fost receptivi la expunerea ofertei educaţionale, adresând reprezentanţilor UVVG chiar propuneri de înfiinţare a unei noi specializări în domeniul juridic-medical”, a precizat conf. univ. dr. Daniela Cristina Creţ, reprezentant Erasmus al Facultăţii de Ştiinţe Juridice.