Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt şi Biblioteca Judeţeană „Ion Minulescu”, alături de o serie de şcoli şi grădiniţe din judeţul Olt şi din afara judeţului organizează prima ediţie a Simpozionului interjudeţean “Tradiţii şi obiceiuri la început de vară!”.

Proiectul este o iniţiativă a unui colectiv mai larg de educatoare determinată de proiectul naţional “Tradiţii şi obiceiuri”. Proiectul îşi propune să confrunte idei şi metode, căi şi modalităţi originale prin care cadrele didactice de astăzi contribuie la educaţia moral civică şi estetică a elevilor.

Scopul simpozionului este de a asigura păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor populare româneşti prin activităţi curriculare şi extracurriculare, împletind eforturile elevilor cu cele ale cadrelor didactice şi ale membrilor comunităţii.

Obiectivele generale ale Proiectului sunt:

– cunoaşterea valorilor folclorice locale;

– formarea unor abilităţi de recondiţionare a materialelor cu specific popular local;

– realizarea unor obiecte şi mijloace didactice auxiliare în scopul eficientizării procesului instructiv-educativ;

– dezvoltarea interesului pentru promovarea tradiţiilor;

– trezirea curiozităţii şi dezvoltarea interesului elevilor faţă de valorile culturii naţionale şi universale;

– implicarea elevilor în multiple activităţi de documentare, de observare, de culegere de date;

– realizarea activităţilor cultural-ştiinţifice şi educative cu elevii unităţilor şcolare implicate în proiect;

– explorarea asemănărilor şi diferenţelor generate de cultură dintre persoanele care convieţuiesc într-un anumit spaţiu geografic;

– crearea unui climat şcolar caracterizat prin deschidere faţă de diversitatea etno – culturală a elevilor şi prin valorificarea pozitivă a diferenţelor;

– conservarea patrimoniului cultural şi a tradiţiilor.

Simpozionul se adresează cadrelor didactice ciclul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal (învăţători / institutori / profesori) şi este înscris in Calendarul activităţilor educative regionale pe anul 2011 la pagina 19, pozitia 663.

Secţiunile simpozionului sunt:

1. Obiceiuri şi tradiţii de iarnă – Crăciunul, Anul Nou, Boboteaza etc.

2. Obiceiuri şi tradiţii de primăvară: Dragobetele, Mărţişorul, Sărbătoarea Pascală.

3. Obiceiuri şi tradiţii de vară: Rusaliile, Ielele – Datini, traditii, obiceiuri si superstiţii de Rusalii .

4. Alte obiceiuri ale românilor (de nuntă, de botez, de înmormântare etc).

Lucrările vor cuprinde informaţii despre tradiţii şi obiceiuri din localitatea / zona natală şi se vor încadra în tematica secţiunilor de mai sus. Acestea vor fi trimise pe adresa de e-mail damicha21@yahoo.com sau gpp_pinocchio@yahoo.com. Lucrările pot avea 1-2 autori, vor fi însoțite de bibliografie şi de un rezumat de maxim o pagină. Se vor încadra între 3-4 pagini, format A4. Taxa de participare este de 12 RON / lucrare / cadru didactic.