Prima etapă de înscriere în învăţământul primar, clasa pregătitoare, este cuprinsă între 4 şi 23 martie, prevede un proiect pus în dezbatere publică de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
Astfel, în această perioadă, se vor completa cererile-tip de înscriere de către părinţi/ tutori legal instituiţi/ reprezentanţi legali, online sau la unitatea de învăţământ la care solicită înscrierea copiilor.
Potrivit proiectului, pe 26 martie, Comisia naţională de înscriere a copiilor în învăţământul primar procesează cererile de înscriere cu ajutorul aplicaţiei informatice şi se face repartizarea la şcoala de circumscripţie.
Între 27 şi 30 martie vor fi procesate, la nivelul unităţilor de învăţământ, cererile prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere. Tot în această perioadă vor fi admise sau respinse aceste cereri la nivelul comisiei, prin aplicarea criteriilor generale şi specifice de departajare şi validarea de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ a listei candidaţilor admişi în această fază.
Pe 31 martie vor fi analizate cererile părinţilor care au solicitat înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, dar nu au fost admişi din lipsă de locuri şi care au exprimat în această fază opţiunea pentru înscrierea în şcoala de circumscripţie.
Proiectul prevede că pe 1 aprilie vor fi afişaţi, în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar, candidaţii înmatriculaţi, numărul de locuri rămase libere şi lista copiilor neînscrişi după prima etapă.
A doua etapă de înscriere va avea loc între 23 aprilie şi 30 aprilie, când vor fi depuse cererii-tip de înscriere la secretariatul unităţii de învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate pentru etapa a doua de către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.
Pe 7 mai se va afişa la fiecare unitate de învăţământ lista finală a copiilor înscrişi în clasa pregătitoare.
Între 8 şi 15 mai vor fi centralizate şi soluţionate de către inspectoratul şcolar cererile pentru copiii care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ. AGERPRES