clasa_goala.jpgPrima etapă de înscriere în clasa pregătitoare şi clasa I se va desfăşura în perioada 2 – 22 aprilie, direct la unitatea de învăţământ sau pe formularul online dacă unitatea de învăţământ autorizată/acreditată şi-a introdus toate datele în aplicaţia informatică. În situaţia înscrierii online, validarea înscrierii se face la sediul unităţii de învăţământ dorite. A doua etapă de înscriere va avea loc în perioada 8 – 17 mai.

„Dacă după prima etapă copiii nu sunt cuprinşi în nicio unitate de învăţământ, părinţii vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă. Unităţile de învăţământ sunt obligate să afişeze situaţia copiilor înscrişi şi a locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere”, prevede metodologia în vigoare.

Potrivit criteriilor generale de înscriere, vor fi înscrişi cu prioritate copiii cu un anumit tip de handicap sau cei orfani de unul sau de ambii părinţi, cei care provin de la casa de copii/centru de plasament/plasament familial, cei care au un frate sau o soră înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învăţământ dorită.

Criteriile de înscriere specifice vor fi aplicate după criteriile generale şi numai dacă acestea nu reuşesc să facă departajarea între copii, cu excepţia situaţiilor prevăzute de metodologie sau dacă sunt elaborate de către fiecare unitate de învăţământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinţi/tutori legali şi nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie să ţină cont de faptul că toţi copiii au drepturi egale, indiferent de condiţia socială, financiară, indiferent de naţionalitate, rasă, religie, confesiune, sex etc.

Părinţii se vor putea informa despre înscrieri accesând paginile de internet ale inspectoratelor şcolare generale – care vor crea, pe prima pagină a site-urilor lor, o rubrică, denumită ”Înscrierea în învăţământul primar 2013” – şi de pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale, www.edu.ro, la rubrica

”Înscrierea în învăţământul primar 2013”.
De asemenea, părinţii se pot informa direct de la şcoli, cu ocazia evenimentului „Ziua porţilor deschise”, fiecare unitate de învăţământ în care există clasa pregătitoare având obligaţia să organizeze acest eveniment public într-una din zilele din intervalul 30 martie – 7 aprilie.
Părinţii vor mai putea obţine informaţii şi de la grădiniţe, în perioada 1-12 aprilie, când vor fi organizate întâlniri pentru consilierea părinţilor ai căror copii vor fi cuprinşi în învăţământul primar în anul şcolar 2013 – 2014 sau la Telverde 0.800.816.XYZ, unde XYZ reprezintă indicativul pentru judeţ (ex. Arad – 257). „Dacă, după finalizarea primei etape, copilul nu este înmatriculat la unitatea de învăţământ dorită de părinte, acesta poate fi înscris la şcoala de circumscripţie, numai dacă părintele a solicitat şi această opţiune în formularul de înscriere. În caz contrar, participă la a doua etapă de înscriere (8 – 17 mai)”, precizează MEN.

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august, inclusiv, se pot înscrie în clasa pregătitoare. Totodată, se pot înscrie în clasa pregătitoare, la solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.
În clasa I vor intra direct copiii care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august, inclusiv. Ei pot fi înscrişi, la cerere, în clasa I, chiar dacă nu au parcurs anterior clasa pregătitoare. De asemenea, pot fi înscrişi în clasa I, la solicitarea părinţilor, copiii care împlinesc vârsta de 7 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei I.

Metodologia prevede că părintele poate opta pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie – în această situaţie copilul este automat înscris – sau pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie, situaţie în care copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale şi specifice de departajare. Evaluarea psihosomatică va avea loc în perioada 2 – 19 aprilie. AGERPRES